LPB_COVER_NEW_1

Bezmaksas atbalsts un supervīzijas “COVID 19″ krīzē iesaistītajiem mediķiem

 LPB_logo_rich_400x400

Latvijas Psihoterapeitu biedrība

Reģistrācijas Nr. 40008035617, Slokas iela11.dz.2, Rīga, LV 1046

Informācija medijiem

2020.gada 30. martā 

Sniegs psiholoģisko atbalstu “COVID 19” krīzes novēršanā iesaistītajiem mediķiem

Latvijas Psihoterapeitu biedrība (LPB) ir izveidojusi brīvprātīgās iniciatīvas projektu – “Bezmaksas atbalsts un supervīzijas “COVID 19″ krīzē iesaistītajiem mediķiem”. Vairāk nekā 40 psihoterapeiti ir gatavi sniegt bezmaksas psiholoģiskās konsultācijas veselības aprūpes darbiniekiem, kas ikdienā strādā ārkārtas situācijas apstākļos. Šobrīd palīdzību var saņemt vairāk nekā 120 mediķi.

“LPB psihoterapijas speciālisti jau iepriekš ir snieguši psiholoģisku atbalstu krīzes un ārkārtas situācijās Latvijā, piemēram, Talsu negadījuma, bērnudārza traģēdijas, Maximas traģēdijas un citu ārkārtas gadījumu laikā. Tāpat LPB ir pieredze, strādājot Ukrainas karadarbības jomā,  sniedzot Ukrainas kolēģiem profesionālā atbalsta konsultācijas (supervīzijas) caur Skype. Šobrīd veselības aprūpes speciālisti Latvijā strādā ārkārtas situācijas apstākļos un darba vide ir kļuvusi par paaugstināta stresa avotu, kas prasa atbilstošas pārvarēšanas stratēģijas, tāpēc izveidots projekts “Bezmaksas atbalsts un supervīzijas COVID 19”,” iniciatīvas izveidi komentē LPB prezidente Baiba Purvlīce. 

Lai nodrošinātu pēc iespējas mērķtiecīgāku palīdzību, ir izveidota īpaša palīdzības koordinācijas grupa, kas būs tiešā saziņā gan ar veselības aprūpes iestāžu vadītājiem, gan arī palīdzības pieprasītājiem, nodrošinot pēc iespējas ērtāku un ātrāku palīdzību. Konsultācijas paredzēts sniegt attālināti, izmantojot Skype, WhatsApp, Zoom u.c. tiešsaistes saziņas platformas. Šobrīd psiholoģiskā un profesionālā atbalsta konsultāciju nodrošināšanā notiek sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu (RAKUS), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD) un Latvijas Ārstu biedrību (LĀB). Psihoterapijas speciālistu skaits, kuri gatavi iesaistīties projektā “Bezmaksas atbalsts un supervīzijas “COVID 19″ krīzē iesaistītajiem mediķiem” aizvien pieaug, iniciatīvai ir pievienojusies un to atbalsta LĀPA ārsti psihoterapeiti, tādējādi nodrošinot iespēju palīdzēt pēc iespējas lielākam mediķu skaitam.  Paredzams, ka projekts turpināsies līdz valstī būs spēkā ārkārtas situācija. Gadījumā, ja ir kādi jautājumi par palīdzības pieejamību, var sazināties ar LPB projekta koordinatoru: Rolandu Bortaščenoku, tālr. 29219378.

LPB uzsver, ikdienas saskare ar iepriekš nezināmu veselību apdraudošu situāciju var izsaukt psiholoģisku krīzes reakciju. Darbs ilgstoša stresa apstākļos var ietekmēt jebkuru no mums. Mūsu psiholoģiskā labsajūta un darba spējas var būtiski ciest. Tas arī var turpināties pat pēc situācijas uzlabošanās. Ja piedzīvojat psiholoģisko krīzi vai stress kļūst nepārvarams, lūdzu, vērsieties pēc palīdzības, lai saņemtu atbilstošu atbalstu.

Lai palīdzētu veselības aprūpes profesionāļiem izvērtēt, kādos gadījumos vajadzētu meklēt profesionāļu palīdzību, LPB ir sagatavojusi informatīvo materiālu par COVID-19 krīzes izraisītā paaugstinātā stresa pārvarēšanas un palīdzības iespējām (skatīt pielikumā).

Informācijai:

Latvijas Psihoterapeitu Biedrība (LPB) ir skaitliski lielākā nozares profesionāļus apvienojošā psihoterapeitu organizācija, kas savās rindās apvieno vairāk kā 200 profesionālus psihoterapijas speciālistus. Raugoties starptautiskā mērogā, LPB ir psihoterapeitu Nacionālā akreditējošā organizācija, kas darbojas Eiropas Psihoterapijas Asociācijas ietvaros. 

Lielākā daļa LPB psihoterapijas speciālistu pēc pamatizglītības ir psihologi ar maģistra grādu, daļa apguvuši specializēto krīzes centra Skalbes apmācību, strādājuši kā brīvprātīgie pie krīzes telefoniem, daži apguvusi specializētu Kritisko negadījumu stresa menedžmenta (Critical Incident Stress Management*) apmācību.

Informāciju sagatavoja:

Divi gani – sabiedriskās attiecības