Kategorijas arhīvs: Aktuali

2017-03-11 22-22-55

Latvijas Psihoterapeitu biedrībai – 20!

No domubiedru grupas līdz lielākajai psihoterapeitu organizācijai Latvijā

2017. gada sākumā Latvijas Psihoterapeitu biedrībai apritēja 20 gadi. Šajā laikā ir izdevies vienkopus sapulcināt nozares profesionāļus, apvienojot 8 dažādu psihoterapijas virzienu asociācijas un kļūstot par lielāko psihoterapeitu profesionālo organizāciju Latvijā, kas rūpējas par psihoterapijas profesionalitāti un ētiskumu, nodrošina psihoterapeitu sertifikāciju un resertifikāciju pēc vienotām prasībām.

Paldies visiem kolēģiem, kuri piedalās šajā darbā un turpina attīstīt un pilnveidot psihoterapijas jomu Latvijā!

2017-03-11 22-22-55

20061115  GRÂMATA ''PROFESIJU KLASIFIKATORS''

Par psihoterapeita profesiju

No 2017.gada 1. jūnija Profesiju klasifikatorā ir iekļauta jauna profesija “Psihoterapijas speciālists”

Pēc vairāku gadu centieniem izglītot sabiedrību par psihoterapeita profesiju, ir izdevies panākt rezultātu. Latvijas Republikas Ministru kabinets ir atzinis psihoterapijas speciālista profesiju, iekļaujot to profesiju klasifikatorā. Tas ir nozīmīgs solis psihoterapijas nozarei, nodrošinot iespēju speciālistiem profesionāli un efektīvi turpināt sniegt savu palīdzību sabiedrībai.

Latvijas Psihoterapeitu biedrības Valde