Kategorijas arhīvs: Info

poa_logo

Žaklīnas Besonas un Īva Bro latviski iztulkotās grāmatas “Psihoterapeitiskās attiecības”

Daudzi profesionāļi atzīst, ka attiecības ar klientu un to kvalitāte ir pats galvenais un varbūt pat vienīgais faktors, kurš nosaka to, vai psihoterapija būs vai nebūs veiksmīga.

Latvijas psihoorganiskās analīzes psihoterapeitu biedrība aicina piedalīties Žaklīnas Besonas un Īva Bro latviski iztulkotās grāmatas “Psihoterapeitiskās attiecības”

sirsnīgā atvēršanā
trešdien 4.jūlijā plkst.16.00
LU Humanitāro un sociālo zinību centra 2.stāva konferenču zālē

Kalpaka bulvārī 4, Rīgā.

Grāmata būs saprotama ne tikai šauram speciālistu lokam, bet ikvienam, kurš interesējas par cilvēku attiecībām. Lai gan autori pārstāv konkrētu psihoterapijas virzienu – psihoorganisko analīzi, grāmata nav šīs metodes izklāsts. Tā paplašina diskusiju par psihoterapiju un apspriež vispārējus problēmjautājumus. Šo ambīciju dēļ autori atsaucas uz filozofiju un sociālajām zinātnēm, ietverot arī psihoterapeita ētikas koncepciju.

Grāmatas atvēršanas svētkos piedalīsies tās autori – Francijas psihoorganiskās analīzes skolas pamatlicēji, psihoterapeiti, supervizori un psihoterapijas pasniedzēji ar bagātīgu, vairāk nekā 30 gadus ilgu darba pieredzi. Viņi uzskata: “….divi klātesoši cilvēki mijiedarbojoties izveido vienotu sistēmu, kopīgi radot arī šīs sistēmas struktūru, it īpaši tādās attiecībās, kas veidojas specifiskajā psihoterapijas sesijas ietvarā un kur ir maz objektīvās realitātes elementu. Pateicoties tam, ir iespējams ieraudzīt tādas attiecību modalitātes, kuras nav atkarīgas no mijiedarbības satura. Mēs izšķiram trīs attiecību struktūras jeb formas: unāro, duālo un ternāro. Šajā grāmatā esam aprakstījuši gan pašas formas, gan to vairāk vai mazāk harmoniskās vai patoloģiskās iezīmes, gan ceļus, pa kuriem pie šīm idejām esam nonākuši.”

Atklāšanā klāt būs arī tulkotāja – psihoterapeite Anita Pīlēna, veicinātāji no Baltijas psihoorganiskās analīzes skolas un Latvijas psihoterapeitu biedrības. Aicināti piedalīties dažādu virzienu psihoterapeiti un psihoterapijas studenti, dažādu nozaru praktiķi, mediju pārstāvji, kā arī cilvēki, kuriem ir saskare vai interese par psihoterapiju un garīgās veselības jautājumiem.

Grāmata tulkota un izdota ar Latvijas psihoorganiskās analīzes psihoterapeitu biedrības līdzekļiem, kā arī grāmatas tapšanas draugu un ceļabiedru atbalstu.

Par visjaukāko cenu grāmatu varēs iegādāties atvēršanas pasākumā, pēc tam – Latvijas POA biedrībā.

“Psiholoģija vienmēr nonāk līdz pasaules uzbūves problemātikai.” Moriss Merlo-Ponti (Merleau-Ponty 

autore

Evija Volfa Vestergārda: “Mans bagātības pūķis”. Latviešu mitoloģiskās teikas: Dzīļu psiholoģijas skatījums

gramata

Evija Volfa Vestergārda:

“Mans bagātības pūķis”.

Latviešu mitoloģiskās teikas:

Dzīļu psiholoģijas skatījums.

Grāmata aicina lasītāju doties ceļojumā pa iztēles zemi. Vēstot par bagātības pūķi, vilci un citām būtnēm, kas dzīvo latviešu mitoloģiskajās teikās, tā vienlaikus ļauj ieskatīties teiku stāstītāju un šodienas lasītāju iekšējā pasaulē. Tas ir rosinājums iepazīt teikas, kas vienlaikus arī veicina mūsu spēju veidot jaunus stāstus par bagātību, vērtībām un labklājību. Dziļi simboliskās ilustrācijas, kuru autore ir pazīstamā latviešu gleznotāja Ilze Avotiņa, stimulē iztēli, padarot ceļojumu vēl auglīgāku.

Teksti paralēli tiek piedāvāti latviešu un angļu valodā. Tādējādi angliski runājošiem lasītājiem tiek radīta unikāla iespēja iepazīt latviešu teikas, kas iepriekš nav bijušas tulkotas.

Dr. Evija Volfa Vestergārda ir ieguvusi filozofijas doktora grādu dzīļu psiholoģijā un pēta kultūras tekstus kā ceļu uz cilvēka psiholoģijas izzināšanu. Autore ir dzimusi Latvijā, dzīvojusi Austrumeiropā, Rietumeiropā, kā arī Āfrikā un Amerikā, un katra mītnes vieta ir devusi savu ieguldījumu viņas kultūras apziņā un skatījumā. Pašreiz Evija ar vīru Nilu dzīvo ASV un plāno drīzu atgriezšanos Latvijā.

Grāmatu var iegādāties izdevniecībā Madris

Moreno

Moreno Institūts Latvijā uzsāk pamatizglītības kursu grupu terapijā, sociometrijā un psihodrāmā

Moreno Institūts Latvijā

31.03.2017.

uzsāk pamatizglītības kursu grupu terapijā, sociometrijā un psihodrāmā.

Zinātniski teorētiskas un praktiskas izstrādātas un pārbaudītas metodes, kā darboties ar grupu dažādos virzienos – organizācijā, izglītībā, klīnikā, terapijā, konsultēšanā u.c. Sociometrija ir dažāda līmeņa attiecību izpēte un pilnveidošana grupās, komandās, kolektīvos. Psihodrāma ir psihoterapijas un personības izaugsmes veids, kas  ir reizē dziļš un iedarbīgs, kā arī dabisks un klients darbojoties tajā spēj īsā laikā iegūt atbildes uz saviem jautājumiem. Lasīt tālāk

Снимок экрана 2016-10-05 в 20.49.07

12 oktobrī: grāmatas “Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse” atvēršanas svētki

Visi interesenti laipni aicināti uz kolektīvās monogrāfijas KONSULTĒŠANAS UN PSIHOTERAPIJAS TEORIJA UN PRAKSE atvēršanas svētkiem 2016. gada 12. oktobrī plkst. 16:00 Apgāda Zvaigzne ABC telpās K.Valdemāra ielā 6!

Vairāku gadu intensīvā dažādu psihoterapijas un konsultēšanas virzienu pieredzējušu speciālistu individuālā un kopīgā darba rezultātā ir tapusi kolektīvā monogrāfija KONSULTĒŠANAS UN PSIHOTERAPIJAS TEORIJA UN PRAKSE.

Grāmatas mērķis ir sniegt ieskatu psiholoģiskās konsultēšanas un psihoterapijas teorijās un metodēs, raksturojot gan klasiskās pieejas, gan aplūkojot mūsdienu attīstības tendences šajā jomā, parādot dažādo virzienu līdzības un atšķirības. Šī grāmata ir pirmais mēģinājums latviešu valodā parādīt mūsdienu psihoterapijas un konsultēšanas daudzveidīgo potenciālu, ne tikai veicinot izpratni par tā būtību, bet arī stiprinot psihoterapeitu savstarpējo dialogu ceļā uz kopīgo mērķi – garīgo veselību. Grāmata paredzēta dažādu virzienu psihoterapijas studentiem, profesionāliem pētniekiem un dažādu nozaru praktiķiem, kā arī cilvēkiem, kuriem ir saskare vai interese par psiholoģisko konsultēšanu un psihoterapiju.

Grāmatā ir apkopota informācija par psihoterapijas vēsturi, psihoterapijas organizāciju, būtiskiem psihoterapijas aspektiem: psihoterapeita personību un ētikas jautājumiem, pasaulē un Latvijā pieejamiem psiholoģiskās konsultēšanas un psihoterapijas veidiem: psihoanalītisko terapiju (psihodinamiskā psihoterapija, Junga analīze, psihoorganiskā analīze), kognitīvi biheiviorālo terapiju (biheiviorisms, kognitīvā terapija, kognitīvi biheiviorālā terapija un „trešā viļņa” kognitīvi biheiviorālā terapija), humānistisko un eksistenciālo psihoterapija (humānistiskā psiholoģija, geštaltterapija, eksistenciālā terapija), individuālpsiholoģiju, psihodrāmu, transpersonālo psihoterapiju un ģimenes terapiju. Viena no mūsdienu tendencēm psihoterapijā ir tās dažādu virzienu integrācija, līdz ar to grāmatā ietverta arī nodaļa par integratīvo pieeju konsultēšanā un psihoterapijā. Grāmatas saturs ir zinātniskos pētījumos balstīts un īpaši intersantu to padara praktiska “Annas” gadījuma analīze caur dažādo pieeju prizmu.

Grāmatas zinātniskās redaktores: Kristīne Mārtinsone, Dr.psych., Ieva Bite, Dr.psych., Velga Sudraba, Dr.med.

Grāmatas autori (satura secībā): Ginta Ratniece, Indra Majore-Dūšele, Kristīne Mārtinsone, Velga Sudraba, Guna Berga, Iveta Vītola, Sandra Mihailova, Ieva Bite, Baiba Purvlīce, Solvita Vektere, Irēna Goluba, Anita Pīlēna, Diāna Zande, Ilona Krone, Maruta Freimane, Ingrīda Indāne, Gatis Līdums, Sandis Ratnieks, Viktorija Perepjolkina, Ervīns Čukurs.

Grāmatas recenzenti: Juris Dragūns, Ph.D., Dr.h.c., Natālija Ivanova, Dr. Psych., Aleksejs Ruža, Dr.psych.

Visi interesenti laipni aicināti uz kolektīvās monogrāfijas KONSULTĒŠANAS UN PSIHOTERAPIJAS TEORIJA UN PRAKSE atvēršanas svētkiem 2016. gada 12. oktobrī plkst. 16:00 Apgāda Zvaigzne ABC telpās K.Valdemāra ielā 6 !

Ielūgums 28_05

„Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!”

Arī 2016. gadā Latvijas Psihoterapeitu biedrība atbalstīja kampaņu “Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!”

Kampaņa “Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!” tika atklāta ar preses konferenci un reģionālo vēstnešu semināru 8. aprīlī Modes un izklaides centrā “Rīga Plaza” Preses konferencē Latvijas Psihoterapeitu biedrību pārstāvēja psihoterapeits Juris Zuitiņš. Reģionālo vēstnešu seminārā lekciju vadīja sertificēti psihoterapeiti Juris Zuitiņš un Vija Aleidzāne, stāstot par psiholoģiskajiem aspektiem, veidojot sarunu ar sievietēm par krūts veselību.

1JB-6918JB-6929

Akcija “Tiec uzklausīta no sirds!”

Kopprojekts ar Žurnālu Ieva iesākās jau marta beigās, kad žurnāla IEVA numurā (23.03.2016.) tika ievietota informācija par akciju “Tiec uzklausīta no sirds!”. Akcijas ietvaros Latvijas Psihoterapeitu biedrības 29 psihoterapeiti aprīlī sniedza bezmaksas konsultācijas. Ne tikai sievietēm, kurām nācies saskarties ar krūts vēža diagnozi, bet arī gimenes locekļiem un bērniem, arī medicīnas personālam. Akcijā piedalījās psihoterapeiti no lielākajam Latvijas pilsētām – Rīgas, Liepājas, Siguldas, Kuldīgas, Talsiem, Jelgavas, Dobeles un Daugavpils.

Ielūgums 28_05Arī šogad Latvijas Psihoterapeitu biedrības psihoterapeiti piedalīsies Krūšu veselības dienā pie Brīvības pieminekļa, kas norisināsies 28.maijā. Pēc tam kopā citiem pasākuma dalībniekiem dosies gājienā “Ejam kopā, lai dzīvotu” uz “Arēna Rīga”, lai noskatītos labdarības basketbola spēli, kas šogad norisināsies starp Latvijas un Jaunzēlandes sieviešu basketbola izlasēm. Tiekamies 28.maijā, 14.00. pie Brīvības pieminekļa!

Vairāk informācijas par kampaņu: www.pārbaudikrūtis.lv

logo_ja

Junga analītiķes Kristīnas Čellinski (Kristina Schellinski) seminārs

Junga analītiskās psiholoģijas biedrība piedāvā Junga analītiķes Kristīnas Čellinski (Kristina Schellinski) semināru

“Laiks dziedina visas rētas, bet dažreiz daudz lēnāk nekā mēs domājam. Analītiskās psiholoģijas perspektīva, strādājot ar starppaaudžu traumām”.

2016. gada 22. martā viesnīcas “Konventa sēta” Kampenhauzena zālē.

10:00 – 11:15 lekcija

11: 15 – 11:45 kafijas pauze

11:45 – 13:00 jautājumi un diskusijas

13:00 – 14:30 pusdienas viesnīcas “Konventa sēta” restorānā

14:30 – 16:00 publiskā supervīzija

Semināra darba valoda angļu ar secīgu tulkojumu latviešu valodā.

Kristīna Čellinski ir Junga analītiķe, supervizore, pasniedzēja K.G. Junga Institūtā Cīrihē, Starptautiskajā Analītiskās psiholoģijas skolā Cīrihē, konsultante, supervizore un pasniedzēja Ženēvas Universitātes slimnīcas psihiatrijas nodaļā. Dzimusi 1956. gadā Freiburgā. Ieguvusi maģistra grādu politiskajās zinātnēs un literatūrā, strādājusi par žurnālisti radio un drukātajos medijos. No 1983. līdz 1998. gadam strādājusi Apvienoto Nāciju Bērnu fondā (UNICEF), palīdzot bērniem īpaši grūtos apstākļos. Piedalījusies Eiropas bērnu tiesību stratēģijas iztrādē kopā ar Eiropas Padomi. Kristīna Čellinski 2002. gadā ir pabeigusi  studijas K.G. Junga Institūtā, strādā privātpraksē Ženēvā, lektore starptautiskos kongresos, publicējusi rakstus starptautiskos profesionālos žurnālos. Starptautiskās Analītiskās psiholoģijas asociācijas (IAAP) biedre, Analītisko psihologu – absolventu asociācijas (AGAP) biedre. Divu dēlu māte.

Dalībnieku reģistrēšanās – nosūtot e-pastu ar savu vārdu, uzvārdu, tālr.nr. uz adresi guna.cace@gmail.com un veicot apmaksu 55 Eu, ieskaitot to biedrības kontā ar norādi “par semināru” līdz 2016. gada 17. martam.

 Junga analītiskās psiholoģijas biedrība

Reģ.Nr: 40008210282

Adrese: Kr.Valdemāra 9-6, Rīga, Latvija, LV-1010

Konts: LV45HABA0551036671512

Kontaktpersona: Guna Čače, tālr. 29605119

Neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

 

Flag_map_of_Ukraine_from_2014-1

Ukraina. Karš. Psihoterapija

Sākot ar pagājušā gada decembri — sākumā desmiti, pēc tam simti ukraiņu psihologu un psihoterapeitu atstājuši savus kabinetus un devušies sniegt psiholoģisko palīdzību cilvēkiem notikumu vietās: barikādēs, Maidana teltīs, hospitāļos, bēgļu nometnēs un karaspēka vienībās. Viņiem nācās steidzami apgūt krīžu palīdzības intervences, masveidīgi mācīties cīnīties ar posttraumātiskā stresa sindromu izturēt milzīgu slodzi, atbalstot ievainotos, kritušo radiniekus un māju zaudējušos cilvēkus. Psihoterapeiti sniedz šo palīdzību,  atrodoties notikumu vietās, tai skaitā apmeklējot karaspēka vienības kara darbību laikā. Viņu vīri un dēli arī bieži vien ir pakļauti kara briesmām un psiholoģēm ir tieši tādi paši satraukumi, kādi tie ir arī citiem Ukrainas pilsoņiem.

Ukrainas kara zonā strādājošajiem speciālistiem, krīzē nonākušajiem brīvprātīgajiem, kā arī slimnīcās, kazarmās un bēgļu nometnēs nogādātajiem cilvēkiem Kijevā un cituviet Ukrainā palīdzību ir snieguši vairāk nekā 14 dažādu virzienu psihoterapeiti no Latvijas, vadot lekcijas un supervīzijas, kā arī individuālās Skype konsultācijas, lai nodrošinātu morālo atbalstu tiem terapeitiem, kuriem ir radušās grūtības, sniedzot palīdzību klientiem, kuri nonākuši krīzes situācijās.

Š.g. 5. un 6.decembrī Zigmunda Freida privātajā universitātē Vīnē (Sigmund Freud Private University Vienna (SFU)) norisinājās konference „Krīze Ukrainā — psihoterapeitiskās pieejas” („Crisis in Ukraine – psychotherapeutic approaches”), kuru apmeklēja arī Latvijas Psihoterapeitu biedrības pārstāvji. Konferenci atklāja Juta Edhofere (Jutta Edhofer), Eiropas ministrijas, integrācijas un ārlietu – Austrumeiropas, Rietumbalkānu, Dienvidkaukāza, Centrālāzijas un Centrāleiropas inicitatīvas pārstāve.

Konference organizēta ar mērķi mudināt dažādu  Eiropas psihoterapijas virziena pārstāvjus iesaistīties profesionāla atbalsta — supervīziju, atbalsta grupu un lekciju veidā — sniegšanai Ukrainas brīvprātīgajiem. Centrālais aspekts šīs konferences ietvaros bija noslēdzošā apaļā galda diskusija, kurā piedalījās gan kolēģi no Horvātijas, kuri snieguši atbalstu abos Balkānu valstu karos, gan arī Ukraiņu kolēģi, kuri organizē brīvprātīgo palīdzību uz vietas.

Tāpēc Latvijas psihoterapeiti profesionāli un cilvēciski atbalsta kolēģus, kas strādā un dzīvo šādos ārkārtas apstākļos Ukrainā. Pirmā lekcija „Psihologa darbība krīžu notikumu vietā” notika Kijevā 22. februārī. Laika posmā no šā gada februāra psihoterapeiti no Latvijas ir  vadījuši vairāk nekā  40 stundu lekcijas par krīžu intervencēm un posttraumātiku, noturot arī 32 stundu grupu supervīzijas psihologiem, psihoterapeitiem un bēgļu nometņu darbiniekiem. Kopsummā šajās nodarbībās piedalījās vairāk nekā 200 cilvēki. Tāpat arī šobrīd, ik nedēļu psihoterapeiti no Latvijas vada Skype konsultācijas speciālistiem no Kijevas, Harkovas un Dņepropetrovskas. Mūsu nākotnes plānos ietilpst  sarīkot vasaras supervīzijas, emocionālās atreaģēšanas un atpūtas pasākumus divām Ukrainas kolēģu grupām – 2×16 cilvēku sastāvā.

Latvijas psihoterapeitu palīdzības sniegšana Ukrainas kara zonā cietušajiem brīvprātīgajiem un iedzīvotājiem norisinājās ar Kijevas Geštalta universitātes palīdzību, to koordinēja Jeļenas Stupak no „Психологична допомога Майдана”, palīdzēja organizēt Julija Duogyte (Jūlijas Dogītes), Jeļena Podoļan,  Olena Zozuļa, Irinas Šulženko, Natālija Umanska un Tatjana Grida.