Cik ilgs parsti ir psihoterapijas process?

Sākot psihoterapijas procesu, ir grūti precīzi prognozēt, cik ilgs laiks Jums būs nepieciešams, lai sasniegtu iecerēto. Kādēļ? Tas atkarīgs no vairākiem faktoriem:

  • no tā, cik sen ir izveidojušās problēmas, kas Jums traucē;
  • no tā, vai šobrīd Jūs atrodaties dziļā krīzes situācijā, vai nē;
  • vai šī būs pirmā reize, kad Jūs saņemsiet psihoterapeitisku palīdzību savu problēmu risināšanā;
  • kāds ir Jūsu individuālais pārmaiņu ‘ātrums’ (tas katram klientam ir atšķirīgs);
  • vai Jūsu dzīvē ir sava atbalsta sistēma jeb resursi, kas Jums ļautu vieglāk un ātrāk ieviest dzīvē iecerētās pārmaiņas   (piem., laba fiziskā veselība, darbs, saprotoši radi, draugi, sava aizraušanās, izkopta garīgā dzīve)?

Vislabāk par psihoterapijas ilgumu varēs spriest pēc tam, kad kopā ar psihoterapeitu būsiet formulējuši galvenās risināmās problēmas un arī mērķus, kurus vēlaties sasniegt psihoterapeitiskajā procesā.  Psihoterapijas ilgums var būt atkarīgs arī no Jūsu izvēlētā psihoterapijas virziena (skat. psihoterapijas virzieni). Grupu psihoterapija parasti ir īslaicīgāka kā individuālā psihoterapija.