Cik ilgs parasti ir psihoterapijas process?

Uzsākot psihoterapijas procesu, ir grūti precīzi prognozēt, cik ilgs laiks Jums būs nepieciešams, lai sasniegtu iecerēto. Par psihoterapijas ilgumu vislabāk varēs spriest pēc tam, kad kopā ar psihoterapijas speciālistu būsiet formulējuši galvenās risināmās problēmas un mērķus.

Psihoterapijas procesa ilgumu var ietekmēt dažādi faktori:

  • Cik sen ir izveidojušās problēmas, kas Jums traucē?
  • Vai šobrīd Jūs atrodaties dziļā krīzes situācijā?
  • Vai šī būs pirmā reize, kad saņemsiet psihoterapeitisku palīdzību?
  • Kāds ir Jūsu individuālais pārmaiņu “ātrums” (tas katram klientam ir atšķirīgs)?
  • Vai Jums ir atbalsta sistēma jeb resursi, kas ļautu vieglāk un ātrāk ieviest dzīvē iecerētās pārmaiņas   (piemēram, laba fiziskā veselība, darbs, saprotoši radi, draugi, sava aizraušanās, izkopta garīgā dzīve)?

Psihoterapijas ilgums var būt atkarīgs arī no Jūsu izvēlētā psihoterapijas virziena (skat. psihoterapijas virzieni).