Kad beidzas psihoterapijas process?

Psihoterapija beidzas, kad sasniegti terapijā izvirzītie mērķi, klients un psihoterapeits ir pārrunājuši terapijas gaitu un kopā izlemj, ka terapija ir noslēgusies. Ir labi, ja jautājumu par to, kad būs psihoterapijas noslēgums, klients un psihoterapeits terapijā periodiski pārrunā. Tas palīdz gan klientam, gan psihoterapeitam labāk apzināties, cik tālu ir pavirzījies psihoterapeitiskais process, kādas šai sakarā ir klienta izjūtas un vēlmes. Kopumā psihoterapeitiskais process ir vērsts uz to, lai klients labāk apzinātos savas domas, jūtas un rīcību, spētu uzņemties atbildību par to, kā arī ar lielāku prieku dzīvotu pats savu dzīvi.