Kad beidzas psihoterapijas process?

Psihoterapija beidzas, kad ir sasniegti terapijā izvirzītie mērķi, klients un speciālists ir pārrunājuši psihoterapijas gaitu un kopā izlemj, ka terapija ir noslēgusies.

Ir ieteicams jautājumu par psihoterapijas noslēgumu psihoterapijā periodiski pārrunāt. Tas palīdz gan klientam, gan psihoterapijas speciālistam labāk apzināties, cik tālu ir pavirzījies psihoterapeitiskais process un saprast klienta izjūtas attiecībā uz jau izdarīto un turpmāk vēlamo.