Ko psihoterapijas speciālists dara un domā, tiekoties ar klientu?

Psihoterapijas speciālista darba instruments ir viņš pats. Viņa profesionalitāte nav ārēji novērojama, tas ir iekšējs darbs, kas paliek apslēpts vērotājam no malas.

Redzams ir vienīgi tas, ka tikšanās laikā ar klientu psihoterapijas speciālists uzmanīgi klausās, vēro, jautā un atbild klientam. Neredzamā daļa ir tā, ka speciālists vienlaicīgi iekšēji veic vairākus “darbus”:

  • iedziļinās klienta iekšējā pasaulē un empātiski izjūt klienta grūtības – bailes, bēdas, bezspēcību, trauksmi, depresiju, dusmas u.c. stāvokļus;
  • cenšas saskatīt racionālas sakarības, modeļus,  vērtības, kas pašam klientam vēl nav apzinātas;
  • uzmanīgi vēro arī pats sevi un tiecas pēc iespējas skaidrāk apzināties, kā “šeit un tagad” notiekošais ietekmē viņu un klientu.

Šie procesi no psihoterapijas speciālista prasa pamatīgas zināšanas un pieredzi, spēju ilgstoši koncentrēties, kā arī daudzas citas prasmes. Viena no būtiskākajām speciālista prasmēm ir spēt izveidot īpašu terapeitisku vidi, kas būtu piemērota katram konkrētajam klientam, lai viņš spētu mainīties.