Vai es varu būt drošs, ka to, ko es šeit stāstu, neviens neuzzinās?

Jā. Psihoterapijas speciālistu ētikas kodekss paredz, ka pilnīgi visa informācija, ko klients terapijas laikā sniedz psihoterapijas speciālistam ir konfidenciāla, proti, speciālists to nedrīkst izpaust citiem.

Uzticētās informācijas neizpaušanas princips ir spēkā arī tad, ja nepilngadīga klienta psihoterapiju finansiāli un organizatoriski nodrošina vecāks, aizbildnis vai tuvinieks. Psihoterapijas speciālists var sniegt ieteikumus vecākiem, taču nav tiesīgs atklāt, ko psihoterapijas laikā stāstījis bērns.

Kādos gadījumos kofidencialitātes princips var tik pārkāpts?

  • Ja klients psihoterapijā atklāj, ka grasās darīt ko tādu, kas var apdraudēt viņa paša vai citu dzīvību, piemēram, plāno teroraktu.
  • Lai nodrošinātu kvalitatīvu psihoterapiju, psihoterapijas speciālists drīkst konsultēties par psihoterapijas gaitu ar pieredzējušu, kompetentu psihoterapijas supervizorus. Tomēr informācija tiek pasniegta tādā veidā, kas nodrošina klienta anonimitāti.