Vai nevar nākt uz psihoterapiju retāk, piemēram ik pēc nedēļas vai divām?

Var. Pat tad, ja tikšanās ar psihoterapeitu ir pavisam retas, tas nozīmē daudz vairāk, nekā nemaz! Tiesa, tas ir daudz mazāk, nekā būtu vēlams. Ja praktiskas grūtības neļauj apmeklēt psihoterapeitu vismaz 1 reizi nedēļā, klienti un psihoterapeiti vienojas par tādu biežumu, kas ir iespējams. Taču tad katra saruna ir „gandrīz vai kā pirmā” tādā ziņā, ka klientam nākas vairāk iztirzāt dzīves notikumus un aktualitātes tikšanos starplaikā. Psihoterapija arī tad ir nozīmīgs atbalsts ikdienas jautājumu risināšanā, bet atliek maz laika un iespēju iedziļināties tajos ilgstošajos pārdzīvojumos un problēmās, kas pamudinājušas uzsākt psihoterapiju. Jo retākas ir tikšanās, jo mazāk psihoterapijā izdodas atsegt, izdzīvot un pārstrādāt dziļas un ilgstošas klienta jūtas, kas bieži ir tagadnes problēmu pamatā. Taču arī sākotnēja vienošanās par tikšanos vienu reizi divās nedēļās vai mēnesī var tikt pārskatīta, lai pārietu uz dziļāku un intensīvāku darbu, līdzko rodas iespēja to darīt.