2017-03-11 22-22-55

Latvijas Psihoterapeitu biedrībai – 20!

No domubiedru grupas līdz lielākajai psihoterapeitu organizācijai Latvijā

2017. gada sākumā Latvijas Psihoterapeitu biedrībai apritēja 20 gadi. Šajā laikā ir izdevies vienkopus sapulcināt nozares profesionāļus, apvienojot 8 dažādu psihoterapijas virzienu asociācijas un kļūstot par lielāko psihoterapeitu profesionālo organizāciju Latvijā, kas rūpējas par psihoterapijas profesionalitāti un ētiskumu, nodrošina psihoterapeitu sertifikāciju un resertifikāciju pēc vienotām prasībām.

Paldies visiem kolēģiem, kuri piedalās šajā darbā un turpina attīstīt un pilnveidot psihoterapijas jomu Latvijā!

2017-03-11 22-22-55