LPB Ētikas komisija

Ētikas komisijas uzdevums ir rūpēties par ētikas jautājumu aktualizēšanu psihoterapeitu profesionālajā vidē, kā arī analizēt stuācijas, kurās ir šaubas par LPB sertificēta psihoterapeita rīcības ētiskumu. Ētikas komisijas darbību regulē LPB statūti un Ētikas kodekss. LPB kopsapulce Ētikas komisijā ievēl pārstāvjus no katra biedrībā pārstāvētā psihoterapijas virziena.

Ētikas komisija

e-pasts: etika@psihoterapija.lv

  • Rolands Bortaščenoks (Eksistenciālā psihoterapija)
  • Ivanda Šūpulniece, t. 29769773 (Psihoorganiskā analīze)
  • Solvita Vektere, t. 29512945 (Geštalta terapija)
  • Evija Daude Štramdiere, t. 29781716 (Ģimenes psihoterapija) 

benita

 

Ētikas komisijas vadītāja

Benita Griškeviča,

t.29204920 (Psihodinamiskā psihoterapija)