LPB_logo_rich_400x400

LPB LĀPA LPA Konference “Trauksme – dažādi skatījumi, vienota problēma”

Latvijas Psihoterapeitu Biedrība (LPB)

Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācija (LĀPA)

Latvijas Psihiatru Asociācija (LPA)

2016. gada 25.novembrī Rīgas Motormuzejā

(S.Eizenšteina iela 6, Rīgā, www.motormuzejs.lv)

 aicina uz konferenci

“Trauksme – dažādi skatījumi, vienota problēma”

Konferences programma:

Konferences sākums plkst. 10.00 (reģistrācija, sākot no plkst. 9.00) - konferences atklāšana: Baiba Purvlīce, Elmārs Tērauds, Tija Vanaga

10.00 – 10.30
 Prof. Eugenijus Laurinaitis (Lietuva), EAP Vice prezidents, ”Trauksme – klīniskā aina un psihodinamiskā izpratne par simptomiem” („Understanding anxiety – clinical picture and psychodynamic sense of the anxiety symptoms”)

10.30 – 11.00
 Elmārs Tērauds
 “Trauksmes klīniskās klasifikācijas, medikamentozās terapijas pamatprincipi”

11.00 – 11.30
 Prof. Ieva Bite
 „Eksistenciālais skatījums uz trauksmi psihoterapijas kontekstā”

11.30 – 12.00 kafijas pauze

12.00 – 12.30
 Rolands Ivanovs  “Trauksme neirozinātņu skatījumā”

12.30 – 13.00
 Anžela Pavloviča
 „Par domām, bīstamību, riskiem, bailēm, kontroli un pārvarēšanu – trauksme KBT skatījumā”

13.00 – 13.30
 Sarmīte Skaida
 „Trauksmes pacientu „pašārstēšanās” jeb psihoaktīvo vielu lietošana trauksmes pacientiem”

13.30 – 14.30 Pusdienas (uz vietas, visiem kopīgas, iekļautas cenā)

14.30 – 15.00
 Anita Plūme
„Trauksmes neirozes vai psihozes veidošanās cēloņi -psihoanalītiskais skatījums ”

15.00 – 15.30 
Ilona Buša
 „Trauksme ģimenes sistēmā”

15.30 – 16.00
 Vieda Skultāne
 „Trauksme sociālantropoloģiskā skatījumā”

16.00 – 16.30 kafijas pauze

16.30 – 18.30 Praktiskā Daļa

Eugenijus Laurinaitis: Gadījuma analīze psihodinamiskajā skatījumā

Voldemārs Švarcs: Gadījuma analīze „Somatizācija psihodinamiskā skatījumā”

Aelita Vagale: Psihodrāmas grupa „No trauksmes uz spontanitāti. Psihodrāmas izmantošana darbā ar pacientiem ar trauksmi”

Antons Maksimovs, Rīgas Geštaltinstitūta vieslektors: „Trauksme mūsdienu sabiedrībā – psihoterapeitiskās palīdzības pieredze darbā ar bēgļiem Vīnes Zigmunda Freida klīnikā”

18.30 Sarunas pie vīna glāzes un uzkodām

!!! Reģistrācija uz konferenci ir slēgta.

Dalības maksa konferencē:

  • 45 euro – līdz 18. novembrim.
  • 55 euro – maksājot uz vietas.

Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu: konference@psihoterapija.lv

Dalības maksu lūdzam pārskaitīt uz kontu ar norādi „par konferenci”:

Latvijas Psihoterapeitu biedrība, reģ. Nr. 40008035617
SEB banka, UNLALV2X, konta nr. LV25UNLA0050002702724

Latvijas Psihiatru Asociācija , reģ.Nr.: 40008172347
AS «Swedbank», HABALV22, konta nr.: LV59HABA0551030298166