LPB Valde

Latvijas Psihoterapeitu biedrība ir t.s. profesionālā jumta organizācija, proti, tā apvieno 8 dažādu psihoterapijas virzienu asociācijas. Tādēļ LPB valdē kopsapulce ievēl pārstāvjus no katra biedrībā pārstāvētā psihoterapijas virziena. Valdes galvenais izdevums ir radīt apstākļus biedrības un tās biedru profesionālajai izaugsmei.

Latvijas Psihoterapeitu biedrības valde un amatpersonas – ievēlētas LPB kopsapulcē 2016. gada 15. aprilī (līdz 2017. gada novembrim).

Kontakti:  e-pasts: valde@psihoterapija.lv

LPB Valdes locekļi:

1427048047_Baiba-220x220

LPB prezidente:

Baiba Purvlīce,

Eksistenciālā psihoterapija,

t. 26525217,  baiba.purvlice@gmail.com 

 

LPB dalīborganizāciju pārstāvji:

IMG_20180303_172106 (3)

 

Aiga Abožina,

Eksistenciālā psihoterapija,

t. 29497712

 

IMG_5585-

 

Juris Zuitiņš,

Eksistenciālā psihoterapija,

 t. 26543279 

 

 

--IMG_0937_finale2_mini

 

Irēna Goluba, 

Geštalta terapija,

t. 26409864 

 

IMG_5697-

 

Baiba Pumpiņa, 

Geštalta terapija, 

t. 29516227

 

solvita

 

Solvita Valtere,

Psihodrāma,

t. 29121598

 

jolanta

 

Jolanta Ūsiņa,

Ģimenes psihoterapija, 

t. 29133521

 

aldis

 

Aldis Miglinieks,

Ģimenes psihoterapija,

t. 29199358

 

 

amanda

 

Amanda Ķeruže, 

Psihoorganiskā analīze, 

t. 29203319

 

marite

 

Mārīte Priekule, 

Psihoorganiskā analīze, 

t. 29153084

 

ginta

 

Ginta Ratniece, 

Psihoorganiskā analīze, 

t. 29149292

 Aija Lukstraupe, Psihodinamiskā psihoterapija, t. 29411468

Inese Putniece, Psihodinamiskā psihoterapija, t. 29296838

Vita Kalniņa, Ģimenes psihoterapija, t. 29427672

 

EPA pārstāvis (Eiropas Psihoterapijas asociācija):

Inese Putniece , Psihodinamiskā psihoterapija, t. 29296838

Latvijas Psihoterapeitu Reģistra vadītājs:

Viktors Ozoliņš, Psihodinamiskā psihoterapija, t. 29472738 , viktors.ozolins@psihoterapija.lv

LPB Revidents:

Lora Priedola, Psihoorganiskā analīze, t2653663