LPB Valde

Latvijas Psihoterapeitu biedrība ir t.s. profesionālā jumta organizācija, proti, tā apvieno 8 dažādu psihoterapijas virzienu asociācijas. Tādēļ LPB valdē kopsapulce ievēl pārstāvjus no katra biedrībā pārstāvētā psihoterapijas virziena. Valdes galvenais izdevums ir radīt apstākļus biedrības un tās biedru profesionālajai izaugsmei.

Latvijas Psihoterapeitu biedrības valde un amatpersonas ievēlētās LPB kopsapulcē 2020. gada 12. jūnijā.

Kontakti:  e-pasts: valde@psihoterapija.lv

LPB Valde:

LPB prezidents – Rolands Bortaščenoks, Eksistenciālā psihoterapija, t. 29219378,  rolands.bortascenoks@visaverte.lv

LPB dalīborganizāciju pārstāvji:

Inese PutniecePsihodinamiskā psihoterapija, t. 29296838, inese.putniece@psihoterapija.lv

Egita PļaviņaĢimenes psihoterapija, t. 29462529, egita.plavina@gmail.com

Maija BisenieceĢimenes psihoterapija, t. 29188174 Maija.biseniece@lu.lv

Renata MatvejenkoEksistenciālā psihoterapija, t. 29715870, renatamatvejenko@gmail.com

Laura BoitmaneEksistenciālā psihoterapija, t. 26463074,  laura.boitmane@gmail.com

Rita StrautmaneGeštalta terapija, t. 29101368, rita.strautmane@inbox.lv

Nils KonstantinovsGeštalta terapija,, t. 28882141, nils.konstantinovs@gmail.com

Ginta JansonePsihoorganiskā analīze, t. 29277533, jansone.ginta@gmail.com

Vilma SeleckaPsihoorganiskā analīze, t. 26717351, vilma.selecka@gmail.com

Guna Berga  – Junga Analītiskā psihoterapija, t. 29235118,  guna.berga@gmail.com

EPA pārstāvis (Eiropas Psihoterapijas asociācija):

Inese Putniece, Psihodinamiskā psihoterapija, t. 29296838

Latvijas Psihoterapeitu Reģistra vadītājs:

Viktors Ozoliņš, Psihodinamiskā psihoterapija, t. 29472738 , viktors.ozolins@psihoterapija.lv

LPB Revidents:

Nansija Lībiete, t. 26406256, nansija.libiete@gmail.com