LPB_logo_rich_400x400

LPB publisks paziņojums

Par norobežošanos no Viestura Rudzīša publiskajiem izteikumiem.

Latvijas Psihoterapeitu biedrība (LPB) norobežojas no ārsta, psihoterapeita Viestura Rudzīša publiskajiem izteikumiem, kas pausti viņa grāmatās, intervijās, blogā un citur. LPB valde un Ētikas komisija ir veikusi sākotnējo V. Rudzīša izteikumu izvērtējumu un turpinās darīt to padziļināti.

V. Rudzīša publiskās komunikācijas izteiksmes veids rada iespēju pārprast pausto informāciju, radot maldīgu priekšstatu par psihoterapiju, tās teorijām un praksi. V. Rudzīša publicētās grāmatas nav uzskatāmas par zinātnisku, mācību vai psihoterapeitisku literatūru, līdz ar to tās var tikt vērtētas kā literāri darbi, kas atspoguļo autora personisko redzējumu noteiktos jautājumos.

Ētikas jautājumi psihoterapijā ir atšķirīgi no ētikas medicīnā, psiholoģijā vai sociālajās zinātnēs. Lai arī daudzās jomās tie pārklājas ar radniecīgajām nozarēm, tomēr ētisko jautājumu risināšana psihoterapijā prasa ļoti lielu rūpību un uzmanību, ievērojot LPB noteiktās procedūras. Ētiskie jautājumi netiek risināti publiski.

Tai pašā laikā atzīmējam, ka LPB neizsaka savu vērtējumu V. Rudzīša profesionālajai darbībai (darbam ar klientiem). Ētikas komisija uz šo brīdi nav saņēmusi nevienu sūdzību vai iesniegumu par šo V. Rudzīša darbības jomu.

LPB prezidents
Ansis J. Stabingis
t. 29213238

8.09.2014.g.

Latvijas Psihoterapeitu biedrība ir lielākā profesionālā psihoterapeitu organizācija Latvijā. LPB ir jumta organizācija atsevišķām virzienu psihoterapeitu biedrībām, kopumā apvienojot vairāk vairāk kā 160 praktizējošu biedru. LPB uzdevumi ir rūpēties par psihoterapijas klientu labklājību, uzturot augstus izglītības, ētikas un profesionālās darbības standartus saviem biedriem.

One thought on “LPB publisks paziņojums

Comments are closed.