20061115  GRÂMATA ''PROFESIJU KLASIFIKATORS''

Par psihoterapeita profesiju

No 2017.gada 1. jūnija Profesiju klasifikatorā ir iekļauta jauna profesija “Psihoterapijas speciālists”

Pēc vairāku gadu centieniem izglītot sabiedrību par psihoterapeita profesiju, ir izdevies panākt rezultātu. Latvijas Republikas Ministru kabinets ir atzinis psihoterapijas speciālista profesiju, iekļaujot to profesiju klasifikatorā. Tas ir nozīmīgs solis psihoterapijas nozarei, nodrošinot iespēju speciālistiem profesionāli un efektīvi turpināt sniegt savu palīdzību sabiedrībai.

Latvijas Psihoterapeitu biedrības Valde