Psihoterapeitiskā palīdzība

Psihoterapeitiskā palīdzība ir profesionāli apmācīta psihoterapeita (vai psihoterapeita, kurš vēl ir apmācību procesā) sadarbība ar klientu, nolūkā uzlabot klienta dzīves kvalitāti. Psihoterapeitiskajā procesā klients pilnīgāk izprot savas jūtas, domas un rīcību, savas dzīves grūtības un to veidošanos, savas spējas un ierobežojumus. Jo labāk cilvēks saprot sevi un apzinās savas vēlmes, jo  pamatotāk un drosmīgāk viņš var lemt vai un  ko viņš vēlas mainīt savā dzīvē. Psihoterapeitiskās palīdzības mērķis ir mazināt klienta esošās grūtības, lai viņš varētu pilnvērtīgāk dzīvot savu dzīvi, būtu saskaņā ar sevi un uzlabotu savu pašizjūtu. Psihoterapeitiskā palīdzība ir piemērota ilgstošu grūtību gadījumā, kas saistītas ar dziļākiem cilvēka dzīves un personības aspektiem. Psihoterapeitiskā palīdzība var tikt sniegta gan individuālās konsultācijās (sk. psihoterapija; psihoterapijas process un mērķi), gan grupās (sk. grupu psihoterapija).