Psihoterapijas studenti

Psihoterapijas studenti ir cilvēki, kas dotajā brīdī vēl turpina apgūt profesionālu izglītību kādā no psihoterapijas virzieniem (sk. psihoterapijas virzieni). Apmācība psihoterapijā ir ilgstošs process (parasti 4-6 gadi), kura būtiska daļa ir klientu konsultēšana pieredzējušāka un speciāli apmācīta kolēģa (supervizora) pārraudzībā. Tādēļ konsultācijas klientiem piedāvā arī psihoterapijas studenti, savukārt, supervīzijas ļauj rūpēties par to, lai šie klienti saņemtu kvalitatīvu palīdzību. Lai arī psihoterapijas studentiem jau ir augstākā izglītība kādā no jomām (psiholoģija, psihiatrija, sociālā parūpe, teoloģija un tml.), psihoterapijā viņi vēl ir apmācību procesā, līdz ar to ir elastīgāki nosakot maksu par konsultāciju.

Netika atrasts neviens psihoterapeits.