Flag_map_of_Ukraine_from_2014-1

Ukraina. Karš. Psihoterapija

Sākot ar pagājušā gada decembri — sākumā desmiti, pēc tam simti ukraiņu psihologu un psihoterapeitu atstājuši savus kabinetus un devušies sniegt psiholoģisko palīdzību cilvēkiem notikumu vietās: barikādēs, Maidana teltīs, hospitāļos, bēgļu nometnēs un karaspēka vienībās. Viņiem nācās steidzami apgūt krīžu palīdzības intervences, masveidīgi mācīties cīnīties ar posttraumātiskā stresa sindromu izturēt milzīgu slodzi, atbalstot ievainotos, kritušo radiniekus un māju zaudējušos cilvēkus. Psihoterapeiti sniedz šo palīdzību,  atrodoties notikumu vietās, tai skaitā apmeklējot karaspēka vienības kara darbību laikā. Viņu vīri un dēli arī bieži vien ir pakļauti kara briesmām un psiholoģēm ir tieši tādi paši satraukumi, kādi tie ir arī citiem Ukrainas pilsoņiem.

Ukrainas kara zonā strādājošajiem speciālistiem, krīzē nonākušajiem brīvprātīgajiem, kā arī slimnīcās, kazarmās un bēgļu nometnēs nogādātajiem cilvēkiem Kijevā un cituviet Ukrainā palīdzību ir snieguši vairāk nekā 14 dažādu virzienu psihoterapeiti no Latvijas, vadot lekcijas un supervīzijas, kā arī individuālās Skype konsultācijas, lai nodrošinātu morālo atbalstu tiem terapeitiem, kuriem ir radušās grūtības, sniedzot palīdzību klientiem, kuri nonākuši krīzes situācijās.

Š.g. 5. un 6.decembrī Zigmunda Freida privātajā universitātē Vīnē (Sigmund Freud Private University Vienna (SFU)) norisinājās konference „Krīze Ukrainā — psihoterapeitiskās pieejas” („Crisis in Ukraine – psychotherapeutic approaches”), kuru apmeklēja arī Latvijas Psihoterapeitu biedrības pārstāvji. Konferenci atklāja Juta Edhofere (Jutta Edhofer), Eiropas ministrijas, integrācijas un ārlietu – Austrumeiropas, Rietumbalkānu, Dienvidkaukāza, Centrālāzijas un Centrāleiropas inicitatīvas pārstāve.

Konference organizēta ar mērķi mudināt dažādu  Eiropas psihoterapijas virziena pārstāvjus iesaistīties profesionāla atbalsta — supervīziju, atbalsta grupu un lekciju veidā — sniegšanai Ukrainas brīvprātīgajiem. Centrālais aspekts šīs konferences ietvaros bija noslēdzošā apaļā galda diskusija, kurā piedalījās gan kolēģi no Horvātijas, kuri snieguši atbalstu abos Balkānu valstu karos, gan arī Ukraiņu kolēģi, kuri organizē brīvprātīgo palīdzību uz vietas.

Tāpēc Latvijas psihoterapeiti profesionāli un cilvēciski atbalsta kolēģus, kas strādā un dzīvo šādos ārkārtas apstākļos Ukrainā. Pirmā lekcija „Psihologa darbība krīžu notikumu vietā” notika Kijevā 22. februārī. Laika posmā no šā gada februāra psihoterapeiti no Latvijas ir  vadījuši vairāk nekā  40 stundu lekcijas par krīžu intervencēm un posttraumātiku, noturot arī 32 stundu grupu supervīzijas psihologiem, psihoterapeitiem un bēgļu nometņu darbiniekiem. Kopsummā šajās nodarbībās piedalījās vairāk nekā 200 cilvēki. Tāpat arī šobrīd, ik nedēļu psihoterapeiti no Latvijas vada Skype konsultācijas speciālistiem no Kijevas, Harkovas un Dņepropetrovskas. Mūsu nākotnes plānos ietilpst  sarīkot vasaras supervīzijas, emocionālās atreaģēšanas un atpūtas pasākumus divām Ukrainas kolēģu grupām – 2×16 cilvēku sastāvā.

Latvijas psihoterapeitu palīdzības sniegšana Ukrainas kara zonā cietušajiem brīvprātīgajiem un iedzīvotājiem norisinājās ar Kijevas Geštalta universitātes palīdzību, to koordinēja Jeļenas Stupak no „Психологична допомога Майдана”, palīdzēja organizēt Julija Duogyte (Jūlijas Dogītes), Jeļena Podoļan,  Olena Zozuļa, Irinas Šulženko, Natālija Umanska un Tatjana Grida.