Hipnopsihoterapija

Hipnopsihoterapijas pamatinstruments ir hipnoze, savukārt hipnozes pamatelements ir transs. Latvijā hipnopsihoterapijas attīstībā nozīmīgu ieguldījumu devis Dr.Med. J. Zālītis.

Hipnopsihoterapijā, ar hipnotiskā transā veiktu intervenci, aktivizējot zemapziņas procesus, izmantojot cilvēka pašresursus, tiek ierosinātas pārmaiņas apziņā. Psihes neapzinātajā daļā ir ierakstīta visa cilvēka attīstība no viņa ieņemšanas brīža, problēmu vēsture, to cēloņi, attīstība un pašreizējais rezultāts, kas izpaužas kā konkrēta problēma. Neapzinātie procesi zina adekvātu risinājumu problēmas transformācijai un atrisināšanai. Psihoterapeitiskais process nenotiek apzinātā līmenī, bet izpaužas pozitīvi turpmākajā cilvēka dzīvē.

Hipnopsihoterapija tiek uzskatīta par īslaicīgu terapijas formu.