Psihodinamiskā psihoterapija

Psihodinamiskā terapija ir vērsta uz emocionālas ciešanu psiholoģisko sakņu atklāšanu un jaunas attiecibu pieredzes iegūšanu.
Tās pamatā ir psihoanalīzes teorijas un metodes. Psihodinamiskajā psihoterapijā līdzīgi kā psihoanalīzē, pēta pacienta emocionālo problēmu cēloņus, zemapziņas motīvus un konfliktus. Attiecības starp terapeitu un pacientu ir kā logs uz pacienta problemātisko attiecību modeļiem viņa dzīvē. Terapijas gaitā pacientam veidojas izpratne par jūtam un domām, kas reiz bija ārpus viņa apziņas. Tiek pētītas bērnībā izstrādātās pielāgošanās metodes, uzvedības modeļi, kas traucē efektīvi funkcionēt pieaugušo pasaulē.
Psihodinamiskā psihoterapija ir efektīva plaša spektra garīgās veselības simptomu dziedināšanā, ieskaitot depresiju, trauksmi, paniku, stresu un ar tiem saistītās fiziskās kaites. Terapijas ieguvumi turpina pieaugt arī pēc psihoterpijas noslēguma. Pamatojoties uz personas brieduma pakāpi un neatkarību, viņam/viņai atklājas jaunas iespējas risinātu šodienas problēmas. Psihodinamiskās psihoterapijas mērķis ir ne tikai mazināt ciešanas, bet arī palīdzēt cilvēkiem veidot veselīgākas attiecibas dzīvē.