Psihoorganiskā analīze

Psihoorganiskā analīze ir psihoterapijas metode, kas apvieno psihoanalītisko un humānistisko pieeju, un ķermeņa psihoterapijas elementus. Tā aplūko cilvēku nesaraujamā psihes un ķermeņa mijiedarbībā.

Psihoorganiskās analīzes ietvaros ir iespējams izmantot dažādus paņēmienus – verbalizāciju, darbu ar ķermeni, iztēli, darbu interpersonālo attiecību līmenī.

Izpētot cilvēka dzīves pieredzi, ģimenes vēsturi, rūpīgi ieklausoties ķermeņa valodā, tiek noskaidrotas viņa vajadzības, dziļākās vēlmes un nerealizētās iespējas. Cilvēks iepazīst savu iekšējo pasauli, pieņem sevi tādu, kāds viņš ir, lai nākotnē rastu iespēju sevī mainīt to, ko vēlas, un veidot savu dzīvi, ienesot tajā gan dziļu atbildību, gan vieglumu un prieku.