Semināri

Moreno Institūts Latvijā uzsāk pamatizglītības kursu grupu terapijā, sociometrijā un psihodrāmā

Zinātniski teorētiskas un praktiskas izstrādātas un pārbaudītas metodes, kā darboties ar grupu dažādos virzienos – organizācijā, izglītībā, klīnikā, terapijā, konsultēšanā u.c. Sociometrija ir dažāda līmeņa attiecību izpēte un pilnveidošana grupās, komandās, kolektīvos. Psihodrāma ir psihoterapijas un personības izaugsmes veids, kas  ir reizē dziļš un iedarbīgs, kā arī dabisks un klients darbojoties tajā spēj īsā laikā iegūt atbildes uz saviem jautājumiem.

Programma ir izstrādāta sadarbojoties vairākiem starptautiskiem ekspertiem – ārstiem, psihologiem, sociālo zinātņu pārstāvjiem un organizāciju vadītājiem. Tā ir starptautiski atzīta un novērtēta.

Programma ietver tēmas par vēsturi, filozofiju, grupu dinamiku, sociometriju, aktīvām darbības metodēm, psihodrāmu, psihoterapiju.

Programma sastāv no 19 semināriem, kuru kopējais stundu skaits ir 660.ak.st., kuras tiek īstenotas divos gados. Viens seminārs tiek organizēts no piektdienas pēcpusdienas līdz svētdienas pēcpusdienai vienu reizi mēnesī (jūnijā un jūlijā semināri nenotiek).

Ieguvums – dažādas aktīvās darbības metodes, kuras varēs izmantot darbā ar klientiem. Pašpieredze, sevis izpratne, izmantojot aktīvās darbības metodes. Radošuma veicināšana. Iespēja turpināt izglītību Moreno institūtā Latvijā un iegūt psihoterapeita, psihoterapijas skolotāja un supervizora kvalifikācijas. Piedalīties dažādās starptautiskās konferencēs.

Programmu īstenos – Moreno institūts Latvijā (www.psihodrama.lv) speciālisti, kuri ir ieguvuši starptautiski atzītu izglītību un kuri ikdienā strādā ar grupām un izmanto aktīvās darbības metodes: Maija Ozoliņa un Uģis Segliņš. Speciālisti izglītību grupu terapijā, sociometrijā un psihodrāmā, ieguvuši Moreno institūtā Latvijā, papildinājuši to starptautiskās konferencēs. Abi ir Psihodrāmas, sociometrijas un grupu terapijas asociācijas biedri – www.psihodramalatvija.lv

Maksa par vienu semināru: 180 Eur (t.sk.PVN, kafijas un augļu pauzes, izdales materiāli)

Īstenošanas vieta – Rīga, Moreno institūts Latvijā (www.psihodrama.lv)

Prasības – pabeigta augstākā (bakalaurs) izglītība sociālā, humanitārā, medicīnas sfērā. (var pieteikties arī pēdējo kursu studenti)

Pieteikties elektroniski – moreno.instituts@gmail.com