Sertificēto psihoterapeitu reģistrs

Latvijas Psihoterapeitu biedrības reģistrā ir apkopoti dati par visiem šobrīd LPB sertificētajiem psihoterapeitiem. Sertifikāts ir apliecinājums, ka psihoterapeita izglītība, profesionālā sagatavotība un praktiskā darbība atbilst LPB apstiprinātajiem profesionalitātes standartiem, kas saskan arī ar Eiropas Psihoterapeitu asociācijas pieņemtajiem profesionalitātes standartiem.

Atlasīt pēc psihoterapijas virziena:
Ex. pst. - Eksistenciālā psihoterapija
Gestalt - Geštaltterapija
Gim.pst. - Ģimenes psihoterapija
Hipn. - Hipnopsihoterapija
Psdin. pst. - Psihodinamiskā psihoterapija
POA - Psihoorganiskā analīze
Psdr. - Psihodrāma
P-an. pst. - Psihoanalītiskā psihoterapija

Meklēt psihoterapeitu pēc vārda un/vai uzvārda:
ECP — psihoterapeiti ar Eiropas Psihoterapijas Asociācijas sertifikātu (European Certified Psychotherapist).
SV — psihoterapeiti ar supervizora kvalifikāciju.
Vārds, uzvārds Virziens Tālrunis Pilsēta ECP SV Derīgums
Aldis Miglinieks Gim.pst. 29199358 Rīga 2022.05.15
Egita Gritāne Gim.pst. 29462529 Rīga 2020.03.05
Ruta Abramova Gim.pst. 26567513 Gulbene 2022.04.10
Nida Rubīna Gim.pst. 29108295 Rīga 2020.03.05
Ilona Buša Gim.pst. 29422575 Rīga ecp sv 2022.12.04
Vita Kalniņa Gim.pst. 29427672 Rīga 2021.10.17
Tatjana Kutuzova Gim.pst. 29172231 Rīga 2022.02.20
Gatis Līdums Gim.pst. 29472524 Rīga ecp sv 2023.09.10
Kristīne Maže Gim.pst. 22828943 Rīga 2023.12.03
Lolita Sprūga Gim.pst. 29192421 Rīga 2020.04.09
Agnese Rumkovska Gim.pst. 29535339 Rīga 2024.02.04
Kristīne Ašmane Gim.pst. 26198382 Rīga ecp 2023.12.03
Sandis Ratnieks Gim.pst. 26595086 Rīga 2023.02.05
Jolanta Ūsiņa Gim.pst. 29133521 Talsi, Rīga 2023.11.05
Ilva Vanaga Gim.pst. 26383530 Jelgava 2020.03.05
Ieva Rozīte-Ķikse Gim.pst. 26151451 Valmiera 2020.03.05
Zinta Biseniece Gim.pst. 29175870 Straupe 2020.04.17
Līga Rāviņa Gim.pst. 29117049 Saulkrasti sv 2020.04.17
Andželika Kāle Gim.pst. 29692377 Liepāja 2023.12.03
Ilona Laizāne Gim.pst. 29234744 Rīga 2020.03.05
Gatis Bušs Gim.pst. 29405703 Rīga ecp sv 2022.09.04
Nansija Lībiete Gim.pst. 26406256 Rīga 2024.02.04
Sarmīte Štāle Gim.pst. 29571556 Liepāja 2020.04.09
Sarmīte Bambāne Gim.pst. 26793080 Rīga 2023.12.03
Gunmāra Rostoka Gim.pst. 26597007 Rīga 2024.02.04
Iveta Pļaviņa Gim.pst. 29408985 Rīga 2022.12.04
Iveta Lielmane Gim.pst. 29957036 Rīga 2020.04.17
Dace Gailīte Gim.pst. 29115207 Smiltene, Valka, Valmiera 2019.04.07
Aina Poiša Gim.pst. 29408783 Rīga 2020.09.28
Inga Skreitule-Pikše Gim.pst. 29155511 Rīga 2024.02.04
Valda Rozīte Gim.pst. 29114202 Sigulda 2021.09.12
Aija Dudkina Gim.pst. 29154164 Rīga 2020.04.09
Vita Kārkliņa Gim.pst. 26585052 Rīga 2020.09.28
Vita Kirilova Gim.pst. 29549969 Rīga 2020.03.05
Andrija Likova Gim.pst. 29488721 Piņķi 2024.02.04
Maija Biseniece Gim.pst. 29188174 Rīga sv 2022.12.04
Kristīne Eglīte-Reiša (Veckrāce) Gim.pst. 29277295 Rīga ecp 2023.09.10
Iveta Upeniece Gim.pst. 28238653 Rīga 2023.11.05
Iveta Gargurne Gim.pst. 26310765 Gulbene 2019.04.07
Evija Daude Štramdiere Gim.pst. 29781716 Jūrmala 2023.12.03