Sertificēto psihoterapeitu reģistrs

Latvijas Psihoterapeitu biedrības reģistrā ir apkopoti dati par visiem šobrīd LPB sertificētajiem psihoterapeitiem. Sertifikāts ir apliecinājums, ka psihoterapeita izglītība, profesionālā sagatavotība un praktiskā darbība atbilst LPB apstiprinātajiem profesionalitātes standartiem, kas saskan arī ar Eiropas Psihoterapeitu asociācijas pieņemtajiem profesionalitātes standartiem.

Atlasīt pēc psihoterapijas virziena:
Ex. pst. - Eksistenciālā psihoterapija
Gestalt - Geštaltterapija
Gim.pst. - Ģimenes psihoterapija
Hipn. - Hipnopsihoterapija
Psdin. pst. - Psihodinamiskā psihoterapija
POA - Psihoorganiskā analīze
Psdr. - Psihodrāma
P-an. pst. - Psihoanalītiskā psihoterapija

Meklēt psihoterapeitu pēc vārda un/vai uzvārda:
ECP — psihoterapeiti ar Eiropas Psihoterapijas Asociācijas sertifikātu (European Certified Psychotherapist).
SV — psihoterapeiti ar supervizora kvalifikāciju.
Vārds, uzvārds Virziens Tālrunis Pilsēta ECP SV Derīgums
Armands Brants POA +37129183491 Rīga ecp sv 2023.06.04
Inese Birģele POA 26513278 Kuldīga 2021.10.17
Zane Veitnere POA 28354482 Rīga 2021.06.03
Inese Ločmele POA 29137826 Rīga 2022.12.04
Amanda Ķeruže POA 29203319 Rīga ecp sv 2023.06.04
Anita Pīlēna POA 29575036 Rīga ecp sv 2023.06.04
Ieva Priedniece POA 29435308 Rīga ecp 2023.11.05
Māra Bērziņa POA 26565690 Rīga 2021.03.04
Mārīte Priekule POA 29153084 Rīga un izbraukumi 2021.07.04
Inga Mendziņa POA 26897738 Rīga 2021.06.03
Ineta Ozoliņa-Pese POA 26162516 Liepāja 2022.03.13
Jeļena Sivuha POA 29941951 Rīga 2021.09.12
Sandra Mihailova POA 29144606 Rīga ecp 2020.05.25
Inga Grīnberga POA 29194063 Bauska, Iecava 2024.01.07
Olga Broka POA 26835838 Rīga 2021.07.04
Baiba Miķelsone POA 26385013 Rīga 2022.05.15
Jana Tivari POA 26140984 Rīga 2021.05.13
Tamāra Žitkeviča POA 26396014 Rīga 2024.03.04
Ildze Zvaigzne POA 29412369 Madona 2021.02.04
Jekaterina Grava POA 2021.05.13
Daina Blumberga POA 26462657 Sigulda 2021.03.04
Vija Muižniece POA 29103386 Rīga ecp 2020.05.25
Inga Kartupele POA 29460221 Rīga ecp 2021.04.01
Margarita Livmane POA 26409300 Rīga ecp 2021.11.28
Sanita Liljē POA 29203058 Rīga 2022.09.04
Vilma Selecka POA 26717351 Rīga 2022.09.04
Ginta Jansone POA 29277533 Rīga ecp 2021.09.12
Jūlija Tepļakova POA 29460632 Rīga 2019.12.12
Indra Tretjakova POA 29417682 Rīga, Ogre ecp 2021.04.01
Inta Poudžiunas POA 29126962 Rīga, Talsi 2021.12.12
Ivanda Šūpulniece POA 29769773 Rīga 2021.09.12
Lora Priedola POA 26536630 Liepāja 2023.06.04
Iveta Rukmane POA 29166791, 29166791 Jelgava, Rīga, Jelgava 2024.03.04
Līga Bernāte (Liepiņa) POA 26337839, 26337839 Rīga 2022.09.04
Līga Vaivade-Kalnmeiere POA 26665165, 26665165 Rīga, Tukums 2020.01.30