Sertificēto psihoterapeitu reģistrs

Latvijas Psihoterapeitu biedrības reģistrā ir apkopoti dati par visiem šobrīd LPB sertificētajiem psihoterapeitiem. Sertifikāts ir apliecinājums, ka psihoterapeita izglītība, profesionālā sagatavotība un praktiskā darbība atbilst LPB apstiprinātajiem profesionalitātes standartiem, kas saskan arī ar Eiropas Psihoterapeitu asociācijas pieņemtajiem profesionalitātes standartiem.

Atlasīt pēc psihoterapijas virziena:
Ex. pst. - Eksistenciālā psihoterapija
Gestalt - Geštaltterapija
Gim.pst. - Ģimenes psihoterapija
Hipn. - Hipnopsihoterapija
Psdin. pst. - Psihodinamiskā psihoterapija
POA - Psihoorganiskā analīze
Psdr. - Psihodrāma
P-an. pst. - Psihoanalītiskā psihoterapija
JAP - Junga Analītiskā psiholoģija

Meklēt psihoterapeitu pēc vārda un/vai uzvārda:
ECP — psihoterapeiti ar Eiropas Psihoterapijas Asociācijas sertifikātu (European Certified Psychotherapist).
SV — psihoterapeiti ar supervizora kvalifikāciju.
Vārds, uzvārds Virziens Tālrunis Pilsēta ECP SV Derīgums
Solvita Valtere Psdr. 29121598 Rīga 2021.08.15
Vineta Šplīta Psdr. 26445252 Liepāja sv 2024.12.02
Gita Paspārne Psdr. 29278884 Rīga, Liepāja sv 2023.05.14
Gundega Kozlova Psdr. 29646698 Rīga 2021.08.15
Maija Ozoliņa Molokailima Psdr. 28206721 Rīga sv 2021.11.28
Aelita Vagale Psdr. 26112238 Rīga sv 2023.09.10
Ināra Vārpa Psdr. 26498287 Rīga sv 2021.11.28