Sertificēto psihoterapijas speciālistu reģistrs

Latvijas Psihoterapeitu biedrības reģistrā ir apkopoti dati par visiem šobrīd sertificētajiem psihoterapijas speciālistiem, kas pārstāv kādu no 9 psihoterapijas virzieniem.

Ja speciālists ir ieguvis LPB sertifikātu, tas apliecina, ka viņa izglītība, profesionālā sagatavotība un praktiskā darbība atbilst LPB apstiprinātajiem profesionalitātes standartiem, kas ir izstrādāti saskaņā ar Eiropas Psihoterapijas  asociācijas  standartiem.

Atlasīt pēc psihoterapijas virziena:
Ex. pst. - Eksistenciālā psihoterapija
Gestalt - Geštaltterapija
Gim.pst. - Ģimenes psihoterapija
Hipn. - Hipnopsihoterapija
Psdin. pst. - Psihodinamiskā psihoterapija
POA - Psihoorganiskā analīze
Psdr. - Psihodrāma
P-an. pst. - Psihoanalītiskā psihoterapija
JAP - Junga Analītiskā psiholoģija

Meklēt psihoterapeitu pēc vārda un/vai uzvārda:
ECP – psihoterapijas speciālists, kurš saņēmis Eiropas Psihoterapijas asociācijas sertifikātu (European Certificate of Psychotherapy https://www.europsyche.org/ecp/about-ecp/).
Sertifikāts apliecina, ka saņemtā izglītība atbilst Eiropas Psihoterapijas asociācijas izglītības standartiem psihoterapijā.
SV – psihoterapijas speciālists ar supervizora kvalifikāciju.
Vārds, uzvārds Virziens Tālrunis Pilsēta ECP SV Derīgums
Nadežda Zeigliša Gestalt 26157422 Rīga 2023.11.05
Inese Jansone Gestalt 26417175 Rīga 2022.06.12
Agrita Bitere Gestalt 29519434 Liepāja ecp 2024.03.04
Iveta Ļaudaka Gestalt 28889187 Rīga, Dobele ecp 2024.03.04
Rita Strautmane Gestalt 29101368 Rīga; Jūrmala 2021.12.12
Aija Baha-Velvele Gestalt 29511443 Cēsis 2024.12.02
Inga Kimbore-Āboliņa Gestalt 29786288 Rīga 2021.03.04
Dana Lukševica Gestalt 29113882 Rīga 2024.05.13
Solvita Vektere Gestalt 29512945 Rīga sv 2023.04.09
Baiba Pumpiņa Gestalt 29516227 Rīga, Cēsis ecp sv 2024.05.13
Nikolajs Ščerbakovs Gestalt 29289732 Rīga sv 2024.06.03
Ilze Pastare Gestalt 26446522 Rīga 2022.04.10
Natālija Voļperte Gestalt 26177261 Rīga 2020.09.28
Gunta Vītola Gestalt 29104356 Rīga 2023.11.05
Olga Domaševa Gestalt 26432240 Daugavpils 2021.03.04
Lauma Kasatkina Gestalt 29193697 Rīga 2023.11.05
Agija Bogdanova Gestalt 29412255 Rīga ecp 2024.10.07
Tatjana Velenta Gestalt 27814336 Rīga sv 2020.09.28
Iveta Plitniece Gestalt 29447395 Rīga ecp 2024.06.03