Sertificēto psihoterapijas speciālistu reģistrs

Latvijas Psihoterapeitu biedrības reģistrā ir apkopoti dati par visiem šobrīd sertificētajiem psihoterapijas speciālistiem, kas pārstāv kādu no 9 psihoterapijas virzieniem.

Ja speciālists ir ieguvis LPB sertifikātu, tas apliecina, ka viņa izglītība, profesionālā sagatavotība un praktiskā darbība atbilst LPB apstiprinātajiem profesionalitātes standartiem, kas ir izstrādāti saskaņā ar Eiropas Psihoterapijas  asociācijas  standartiem.

Atlasīt pēc psihoterapijas virziena:
Ex. pst. - Eksistenciālā psihoterapija
Gestalt - Geštaltterapija
Gim.pst. - Ģimenes psihoterapija
Hipn. - Hipnopsihoterapija
Psdin. pst. - Psihodinamiskā psihoterapija
POA - Psihoorganiskā analīze
Psdr. - Psihodrāma
P-an. pst. - Psihoanalītiskā psihoterapija
JAP - Junga Analītiskā psiholoģija

Meklēt psihoterapeitu pēc vārda un/vai uzvārda:
ECP – psihoterapijas speciālists, kurš saņēmis Eiropas Psihoterapijas asociācijas sertifikātu (European Certificate of Psychotherapy https://www.europsyche.org/ecp/about-ecp/).
Sertifikāts apliecina, ka saņemtā izglītība atbilst Eiropas Psihoterapijas asociācijas izglītības standartiem psihoterapijā.
SV – psihoterapijas speciālists ar supervizora kvalifikāciju.
Vārds, uzvārds Virziens Tālrunis Pilsēta ECP SV Derīgums
Vita Kalniņa Gim.pst. 29427672 Rīga 2021.10.17
Iveta Gargurne Gim.pst. 26310765 Gulbene, Madona 2024.04.01
Ilze Novikova Gim.pst. 29231301 Rīga 2021.09.09
Kristīne Caturova Gim.pst. 29269838 Jūrmala 2022.05.18
Iveta Upeniece Gim.pst. 28238653 Rīga 2023.11.05
Iluta Neimane Gim.pst. 29439289 Ventspils 2021.05.13
Aldis Miglinieks Gim.pst. 29199358 Rīga 2022.05.15
Gunmāra Rostoka Gim.pst. 26597007 Rīga 2024.02.04
Iveta Pļaviņa Gim.pst. 29408985 Rīga 2022.12.04
Inga Skreitule-Pikše Gim.pst. 29155511 Rīga 2024.02.04
Gatis Bušs Gim.pst. 29405703 Rīga ecp sv 2022.09.04
Vita Kārkliņa Gim.pst. 26585052 Rīga 2020.09.28
Vija Toča Gim.pst. 26331307 Valmieras pagasts, Burtnieku novads 2021.04.01
Valda Rozīte Gim.pst. 29114202 Sigulda 2021.09.12
Mārīte Bite Gim.pst. 29483102 Rīga 2021.04.01
Lolita Sprūga Gim.pst. 29192421 Rīga 2025.06.01
Vita Kirilova Gim.pst. 29549969 Rīga 2025.03.02
Maija Biseniece Gim.pst. 29188174 Rīga sv 2022.12.04
Gatis Līdums Gim.pst. 29472524 Rīga ecp sv 2023.09.10
Kristīne Maže Gim.pst. 22828943 Rīga 2023.12.03
Sandis Ratnieks Gim.pst. 26595086 Rīga 2023.02.05
Irina Kaminska Gim.pst. 26489595 Rīga 2021.04.01
Ilona Buša Gim.pst. 29422575 Rīga ecp sv 2022.12.04
Gunta Jakovela Gim.pst. 29494735 Rīga 2024.04.01
Dace Gailīte Gim.pst. 29115207 Smiltene, Valmiera 2024.04.01
Ilva Vanaga Gim.pst. 26383530 Jelgava 2025.03.02
Lilita Barševska Gim.pst. 26823561 Jelgava 2024.04.01
Andželika Kāle Gim.pst. 29692377 Liepāja 2023.12.03
Ruta Abramova Gim.pst. 26567513 Gulbene 2022.04.10
Egita Pļaviņa Gim.pst. 29462529 Rīga 2025.03.02
Sarmīte Bambāne Gim.pst. 26793080 Rīga 2023.12.03
Ilona Laizāne Gim.pst. 29234744 Jaunmārupe 2025.03.02
Ieva Rozīte-Ķikse Gim.pst. 26151451 Valmiera 2025.03.02
Lelde Kāpiņa Gim.pst. 26118847 Rīga 2022.03.02
Andrija Likova Gim.pst. 29488721 Piņķi 2024.02.04
Jolanta Ūsiņa Gim.pst. 29133521 Talsi, Rīga 2023.11.05
Tatjana Kutuzova Gim.pst. 29172231 Rīga 2022.02.20
Anna Stepīte Gim.pst. 28356174 Cēsis 2021.04.01
Evija Daude Štramdiere Gim.pst. 29781716 Jūrmala 2023.12.03
Kristīne Ašmane Gim.pst. 26198382 Rīga ecp 2023.12.03
Nida Rubīna Gim.pst. 29108295 Rīga 2025.03.02
Iveta Lielmane Gim.pst. 29957036 Rīga 2025.06.01
Nansija Lībiete Gim.pst. 26406256 Rīga 2024.02.04
Aina Poiša Gim.pst. 29408783 Rīga 2020.09.28
Agnese Rumkovska Gim.pst. 29535339 Rīga 2024.02.04
Kristīne Eglīte-Reiša (Veckrāce) Gim.pst. 29277295 Rīga ecp 2023.09.10