Sertificēto psihoterapijas speciālistu reģistrs

Latvijas Psihoterapeitu biedrības reģistrā ir apkopoti dati par visiem šobrīd sertificētajiem psihoterapijas speciālistiem, kas pārstāv kādu no 9 psihoterapijas virzieniem.

Ja speciālists ir ieguvis LPB sertifikātu, tas apliecina, ka viņa izglītība, profesionālā sagatavotība un praktiskā darbība atbilst LPB apstiprinātajiem profesionalitātes standartiem, kas ir izstrādāti saskaņā ar Eiropas Psihoterapijas  asociācijas  standartiem.

Atlasīt pēc psihoterapijas virziena:
Ex. pst. - Eksistenciālā psihoterapija
Gestalt - Geštaltterapija
Gim.pst. - Ģimenes psihoterapija
Hipn. - Hipnopsihoterapija
Psdin. pst. - Psihodinamiskā psihoterapija
POA - Psihoorganiskā analīze
Psdr. - Psihodrāma
P-an. pst. - Psihoanalītiskā psihoterapija
JAP - Junga Analītiskā psiholoģija

Meklēt psihoterapeitu pēc vārda un/vai uzvārda:
ECP – psihoterapijas speciālists, kurš saņēmis Eiropas Psihoterapijas asociācijas sertifikātu (European Certificate of Psychotherapy https://www.europsyche.org/ecp/about-ecp/).
Sertifikāts apliecina, ka saņemtā izglītība atbilst Eiropas Psihoterapijas asociācijas izglītības standartiem psihoterapijā.
SV – psihoterapijas speciālists ar supervizora kvalifikāciju.
Vārds, uzvārds Virziens Tālrunis Pilsēta ECP SV Derīgums
Alla Plaude Psdin. pst. 20166596 Rīga ecp sv 2026.09.13
Lolita Muzikante Psdin. pst. 26166266 Rīga ecp sv 2026.05.10
Ilze Bērziņa Psdin. pst. 26365015 Liepāja 2022.12.04
Tarass Ivaščenko Psdin. pst. 29881571 Rīga sv 2024.09.09
Aija Lukstraupe Psdin. pst. 29411468 Rīga ecp 2026.06.14
Benita Griškeviča Psdin. pst. 29204920 Rīga ecp sv 2026.06.14
Juris Blumbergs Psdin. pst. 29733430 Rīga 2021.10.17
Laila Birkhāne Psdin. pst. 29461242 Rīga, Jelgava 2026.04.12
Zane Krūmiņa Psdin. pst. 26454694 Rīga ecp sv 2026.03.08
Inese Putniece Psdin. pst. 29296838 Rīga ecp sv 2026.06.14
Viktors Ozoliņš Psdin. pst. 29472738 Rīga 2024.05.13
Daina Matusēviča Psdin. pst. 26439015 Rīga ecp 2026.06.14
Daiga Zeile Psdin. pst. 29408869 Ventspils ecp sv 2026.03.08
Indra Bertrama Psdin. pst. 29433672, 29433672 Liepāja, Rīga ecp sv 2022.12.04
Igors Žarikovs Psdin. pst. 26520405 Liepāja ecp 2023.02.05
Iveta Berķe Psdin. pst. 29415311 Rīga ecp sv 2026.05.10
Ilze Akmene Psdin. pst. 29490203 Rīga ecp sv 2026.05.10
Inese Rūtiņa Psdin. pst. 29479061 Ogre ecp 2026.09.13