Aktuāli

Jauna profesija – psihoterapijas speciālists

No 2017.gada 1. jūnija Profesiju klasifikatorā ir iekļauta jauna profesija “Psihoterapijas speciālists”. Turpmāk Latvijas Psihoterapeitu biedrības sertificētie profesionāļi lietos profesijas nosaukumu “psihoterapijas speciālists”, savukārt profesija “psihoterapeits” attieksies tikai uz ārstniecības personām ar medicīnisko izglītību.

Kāpēc bija nepieciešamas izmaiņas?

Latvijas Psihoterapeitu biedrība (LPB), kas dibināta vairāk kā pirms 20 gadiem, ir Latvijas mērogā skaitliski lielākā psihoterapijas nozares profesionāļus apvienojošā organizācija. Visus šos gadus LPB profesionāļi ir strādājuši Latvijas iedzīvotāju psihiskās veselības un labklājības labā, tai skaitā darbojoties dažādos nozīmīgos projektos – sadarbojoties ar onkoloģiskajām biedrībām, iesaistoties Maximas krīzes palīdzībā, organizējot psiholoģiskās palīdzības nometnes karadarbības zonā Ukrainā strādājošiem psihoterapeitiem, iesaistoties valsts plāna izstrādē par psiholoģisko palīdzību ārkārtas situācijās. LPB profesionāļiem ir darba pieredze, strādājot dažādās veselības un sociālās aprūpes institūcijās. Psihoterapeitiskā palīdzība tiek sniegta individuāli, pāriem, ģimenēm, kā arī grupām. Psihoterapijas speciālisti – supervizori sniedz profesionālā atbalsta konsultācijas – supervīzijas sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.

Starptautiskā mērogā LPB darbojas Eiropas Psihoterapijas Asociācijas ietvaros, un ir sakārtojusi šo sfēru atbilstoši Eiropas Psihoterapijas asociācijas (EPA) prasībām. Izglītības prasības atbilst Eiropas psihoterapeitu izglītības standartam un sastāv no vismaz 10 gadu izglītības – no kuriem 6 gadi pamatizglītības (kas atbilst maģistra grādam psiholoģijā, sociālajā darbā, pedagoģijā, teoloģijā vai medicīnā) un 4 gadi psihoterapijas virziena tālākizglītības.

Salīdzinot ar Rietumeiropas valstīm, kur dažādi psihoterapijas virzieni un skolas sāka attīstīties jau krietni agrāk, Latvijā psiholoģiskās un psihoterapeitiskās izglītības sistēma sāka veidoties tikai pēc neatkarības atjaunošanas un tādēļ šajā laika periodā Latvijā psihoterapeita profesija likumiski tika definēta medicīniskās palīdzības ietvarā. Tomēr vairumā Eiropas valstu psihoterapija ir patstāvīga psiholoģiskās palīdzības nozare, kas nav tikai ārsta specializācija. Tādēļ 20 gadu laikā Latvijas Psihoterapeitu biedrība strādājusi, lai Latvijā līdzīgi kā Eiropā tiktu izveidots likumisks regulējums psihoterapeitiem bez medicīniskās izglītības.  Rezultātā 2017.gada 1.jūnijā Profesiju klasifikatorā tika iekļauta jauna profesija “Psihoterapijas speciālists”. (Ministru kabineta noteikumi Nr. 264 https://likumi.lv/ta/id/291004-noteikumi-par-profesiju-klasifikatoru-profesijai-atbilstosiem-pamatuzdevumiem-un-kvalifikacijas-pamatprasibam), kas nosķir psihoterapeitus ar medicīnisko izglītību no tiem, kuriem ir cita pamatizglītība.

Pēc būtības gan psihoterapeits, gan psihoterapijas speciālists strādā ļoti līdzīgi. Atšķirība ir tikai tajā, ka psihoterapeitam ir medicīniskā izglītība un profesiju klasifikatorā viņš ietlpst profesiju grupā “specialitāšu ārsti”, savukārt prihoterapijas speciālistam var būt arī sociālo vai humanitāro zinātņu grāds, un šī profesija ietilpst profesiju grupā „psihologi”.

Izmaiņas likumdošanā ir nozīmīgs solis psihoterapijas nozares sakārtošanā, nodrošinot iespēju speciālistiem profesionāli un efektīvi turpināt sniegt savu palīdzību sabiedrībai.

Vai likumdošanas izmaiņas ietekmē klienta un terapeita attiecības?

Likumdošanas izmaiņas nekādā veidā neietekmē terapeita un klienta attiecības. LPB biedri turpina strādāt kā līdz šim,  mainās tikai profesijas nosaukums sertifikātos.

Latvijas Psihoterapeitu biedrības Valde