Ētikas komisija

Ētikas komisijas uzdevums ir rūpēties par ētikas jautājumu aktualizēšanu psihoterapeitu profesionālajā vidē, kā arī analizēt stuācijas, kurās ir šaubas par LPB sertificēta psihoterapeita rīcības ētiskumu. Ētikas komisijas darbību regulē LPB statūti un Ētikas kodekss. LPB kopsapulce Ētikas komisijā ievēl pārstāvjus no katra biedrībā pārstāvētā psihoterapijas virziena.

e-pastsetika@psihoterapija.lv

Inga Kimbore-Āboliņa
i.kimboreabolina@gmail.com

Ginta Teivāne
g.teivane@gmail.com

Iveta Gargurne
gargurne@inbox.lv

Līga Bernāte
liga.bernate@gmail.com

Alla PLaude-Demidova

aplaude@inbox.lv