Mācību komisija

LPB Mācību komisiju plānots izveidot, palielinoties apmācīttiesīgo organizāciju skaitam Latvijā. Pagaidām jautājumus, kas skar psihoterapijas mācības, risina LPB valde vai īpaši izveidotas ekspertu komisijas.