Sertifikācijas komisija

Lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus, LPB ir uzstādījusi noteiktas prasības psihoterapeitu izglītībai un kvalifikācijai, kas pamatos tās ir atbilstošas Eiropas Psihoterapeitu Asociācijas prasībām. Sertificē vienīgi tos psihoterapeitus, kuru profesionālā sagatavotība atbilst minētajām prasībām. Sertifikācijas jautājumus risina LPB sertifikācijas komisija, kurā ir pārstāvji no visām LPB pārstāvētajām psihoterapijas organizācijām.

Sertifikācijas komisijas galvenais izdevums ir izvērtēt un izlemt jautājumus, kas saistīti ar LPB psihoterapeitu sertifikāciju un resertifikāciju. Sertifikāts ir apliecinājums, ka psihoterapeita izglītība, profesionālā sagatavotība un praktiskā darbība atbilst LPB apstiprinātajiem profesionalitātes standartiem, kas saskan arī ar Eiropas Psihoterapeitu asociācijas pieņemtajiem profesionalitātes standartiem.

LPB sertifikāts ir tiek piešķirts uz pieciem gadiem. Ja šai laikā psihoterapeits turpina praktizēt, kā arī turpina personisko un profesionālo attīstību, psihoterapeits var resertificēties uz nākamajiem 5 gadiem.

LPB sertifikācijas komisijā kopsapulce ievēl pārstāvjus no katra biedrībā pārstāvētā psihoterapijas virziena.

Psihoterapeitus, kuri ieguvuši sertikātu uz 5 gadiem, LPB var rekomendēt starptautiskā Eiropas Psihoterapeitu asociācijas (EPA) sertifikāta iegūšanai.

Sertifikācijas komisija

e-pasts: sert@psihoterapija.lv

 1. Sistēmiskā un ģimenes psihoterapija

  Ilona Laizāne, 29234744
  ilona.laizane@gmail.com

  Nida Rubīna 29108295
  nidar@inbox.lv
   
 2. Eksistenciālā psihoterapija

  Natālija Ivanova, 26517229 
  natalija.ivanova@inbox.lv

  Inna Savoņa 26529323
  innasavona.psihologs@gmail.com
   
 3. Psihoorganisakā analīze

  Indra Tretjakova,29417682
  t_indra@inbox.lv

  Margarita Līvmane 26409300
  livmanem@gmail.com
   
 4. Junga analītiskā psihoterapija.

  Ieva Ozola 26822040
  ievas.ozolas@gmail.com
   
 5. Psihodrāma.

  Igeta Ozoliņa 29256670 
  igeta.g@inbox.lv
   
 6. Psihodinamiskā psihoterapija.

  Aija Lukstraupe 29411468
  aija.lukstraupe@psihoterapija.lv 
   
 7. Geštaltterapija. 

  Agija Bogdanova,29412255
  bogdanova.agija@inbox.lv

  Līga Valte, 26564092
  ligavaite@inbox.lv