Valde

Latvijas Psihoterapeitu biedrība ir t.s. profesionālā jumta organizācija, proti, tā apvieno 8 dažādu psihoterapijas virzienu asociācijas. Tādēļ LPB valdē kopsapulce ievēl pārstāvjus no katra biedrībā pārstāvētā psihoterapijas virziena. Valdes galvenais izdevums ir radīt apstākļus biedrības un tās biedru profesionālajai izaugsmei.

Latvijas Psihoterapeitu biedrības valde un amatpersonas ievēlētās LPB kopsapulcē 2023. gada 21. aprīlī.

Kontakti:  e-pasts: valde@psihoterapija.lv

LPB valde:

 

LPB valdes priekšsēdētāja:

 

Egita Pļaviņa 
egita.plavina@gmail.com

LPB dalīborganizāciju pārstāvji:
 

Ilona Laizāne
ilona.laizane@gmail.com

Ginta Jansone
jansone.ginta@gmail.com

Natālija Breitberga
natalija.b@inbox.lv

Inese Putniece
inese.putniece@psihoterapija.lv

Olga Revucka Ismatova
revucka.ismatova@inbox.lv

Irēna Goluba
irena.goluba@gmail.com

Līga Bernāte
liga.bernate@gmail.com

Sarmīte Bambāne
sarmitebambane@inbox.lv

Iveta Upeniece
ivetaupe@gmail.com

Vilma Selecka
vilma.selecka@gmail.com 

Iveta Lazdāne

inetalazdane@gmail.com

 

EPA pārstāvis (Eiropas Psihoterapijas asociācija):
Inese Putniece, Psihodinamiskā psihoterapija, t. 29296838

Latvijas Psihoterapeitu Reģistra vadītājs:

Viktors Ozoliņš, Psihodinamiskā psihoterapija, t. 29472738 , viktors.ozolins@psihoterapija.lv

LPB Revidents:

Nansija Lībiete, t. 26406256, nansija.libiete@gmail.com