Vēsture

Latvijas Psihoterapeitu Biedrības (LPB) vēsture

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas, 90. gadu sākumā mūsu valstī sāka veidoties psiholoģiskās un psihoterapeitiskās izglītības sistēma, kuras padomju laikā Latvijā nebija. Pirmie profesionālie psihologi absolvēja augstskolu Latvijā tikai 1993. gadā. Aptuveni tai pat laikā pirmie entuziasti sāka apgūt psihoterapiju. Šai periodā psihoterapijas mācības vadīja ārzemju pasniedzēji, kuri pārstāvēja dažādas teorētiskās un praktiskās pieejas psihoterapijai.

Vairākas psihoterapijas mācību grupas, kas radās 90. gadu pirmajā pusē, pārtapa par asociācijām, kuru darbības mērķis bija veicināt profesionālo attīstību konkrētajā psihoterapijas virzienā. Drīz izolēti pastāvošajām asociācijām radās nepieciešamība apvienoties, lai izveidotu vienotus psihoterapeitu profesionālās darbības principus: Ētikas kodeksu, sertifikācijas nolikumu, psihoterapeita izglītības standartu.

LPB dibināšana un attīstība

1997.gada novembrī tika dibināta Latvijas Psihoterapeitisko asociāciju apvienība (LPPA), kuras dibināšanas sapulcē piedalījās 117 psihoterapeiti. Tobrīd LPPA veidoja 11 asociācijas, kas pārstāvēja zinātniski atzītus  un  Eiropas Psihoterapeitu asociācijas (EPA) akceptētus psihoterapijas virzienus. Līdz ar to Latvijā sāka veidoties eiropeisks psihoterapeitu profesionālas organizācijas modelis.

2004. gada vasarā LPPA tika pārreģistrēta kā Latvijas Psihoterapeitu biedrība (LPB).  Jau kopš 1998. gada LPB ir Eiropas Psihoterapeitu asociācijas (EPA) nacionālā dalīborganizācija, bet kopš 2005. gada jūlija LPB ir tiesības ir apliecināt savu biedru profesionalitātes atbilstību EPA standartiem, tādējādi ļaujot LPB sertificētajiem psihoterapeitiem iegūt starptautisko EPA psihoterapeita sertifikātu.

Latvijas Psihoterapeitu biedrība ir Latvijas psihoterapeitu profesionālā jumta organizācija, proti, tā apvieno 9 dažādu psihoterapijas virzienu asociācijas.

LPB lepojas ar to, ka biedrībā ir pārstāvēti un veiksmīgi sadarbojas dažādi psihoterapijas virzieni: eksistenciālā terapija, ģimenes psihoterapija, geštaltterapija, hipnopsihoterapija, psihoanalītiskā psihoterapija, psihodinamiskā psihoterapija, psihoorganiskā analīze, junga analīze un psihodrāma.

LPB ir kļuvusi par Latvijas lielāko psihoterapeitu profesionālo organizāciju, kas rūpējas par psihoterapijas profesionalitāti un ētiskumu, nodrošina psihoterapeitu sertifikāciju un resertifikāciju pēc vienotām prasībām.

2009.gada LPB kopsapulcē tika apstiprinātas biedrības attīstības vadlīnijas. Saskaņā ar tām, LPB misija ir sabiedrības un indivīda psihosociālā un garīgā labklājība, savukārt, LPB stratēģiskais mērķis ir psihoterapijas attīstība Latvijā un atbildīga mijiedarbība ar sabiedrību.

LPB  jau daudzus gadus mērķtiecīgi strādā, lai veicinātu labu sapratni un produktīvu sadarbību starp dažādu virzienu psihoterapeitiem, kā arī pilnveidotu psihoterapeitu sadarbību ar psihologiem, mediķiem, sociālajiem darbiniekiem, garīdzniekiem, probācijas dienestu un visiem citiem, kuru darbs veltīts mūsu sabiedrības veselības veicināšanai.

* Strasbūras deklarācija par psihoterapiju:

Atbilstoši Pasaules veselības organizācijas (PVO) mērķiem un saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemto un Eiropas Ekonomiskās zonas pret-diskriminācijas vienošanos, kā arī saskaņā ar cilvēku un pakalpojumu pārvietošanās brīvības principiem, apakšā parakstījušies piekrīt sekojošiem punktiem:

  1. Psihoterapija ir neatkarīga zinātniska disciplīna, kas praksē nozīmē neatkarīgu un brīvu profesiju;
  2. Mācības psihoterapijā notiek progresīvā, kvalificētā un zinātniskā līmenī;
  3. Tiek atzīta un nodrošināta psihoterapeitisko metožu daudzveidība;
  4. Pilnas mācības psihoterapijā ietver teoriju, personisko pieredzi un praksi ar pārraudzību. Tiek apgūtas zināšanas par dažādiem psihoterapeitiskiem procesiem;
  5. Mācības psihoterapijā ir pieejamas cilvēkiem ar dažādām iepriekšējām kvalifikācijām, īpaši humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

Pieņemta Strasbūrā, 1990. gada 21. oktobrī.