Kas ir psihoterapija?

Psihoterapija ir īpašas mērķtiecīgas attiecības, starp profesionāli apmācītu psihoterapeitu un klientu, lai palīdzētu klientam risināt viņa dzīves grūtības.

Pamatā psihoterapija notiek sarunas veidā, bet, atkarībā no psihoterapijas virziena specifikas (sk. psihoterapijas virzieni), veids un izmantotās metodes var būt atšķirīgas, piemēram, radoša darbība, elpošanas un relaksācijas tehnikas, fiziski vingrinājumi, lomu spēles u.c. Psihoterapeitiskās attiecības atšķiras no jebkura cita veida attiecībām. Psihoterapeits nav ne draugs, ne skolotājs, ne mācītājs. Psihoterapija ir uz uzticēšanos un atklātību balstīts psihoterapeita un klienta dialogs, sadarbība, kuras uzmanības centrā ir klienta dzīve un tie sarežģījumi, kas ir atvedušas viņu uz terapiju.

Psihoterapija ļauj klientam dziļāk un pilnīgāk izprast savu dzīvi, jūtas, domas, un rīcību. Klients psihoterapijā gan apzinās savas grūtības un to veidošanās mehānismus, gan atklāj tikai sev raksturīgās spējas un resursus, kas nepieciešami, lai dzīvotu labāk un pilnvērtīgāk. Vairāk apzinoties sevi un savas vajadzības, klients var pamatotāk lemt vai un  ko mainīt savā dzīvē un rast drosmi rīkoties saskaņā ar to.