Kas ir psihoterapijas speciālists?

Psihoterapijas speciālists ir sertificēts profesionālis ar profesionālu izglītību konkrētā psihoterapijas virzienā, kurš veic praktisku psihoterapeitisku darbu.

Psihoterapijas speciālistam pirms kāda psihoterapijas virziena apgūšanas ir jāiegūst maģistra grāds psiholoģijā, medicīnā, humanitārajās vai sociālajās zinātnēs.

Profesionālas mācības jebkurā no psihoterapijas virzieniem ilgst 4 līdz 6 gadus. Tās ietver teorijas studēšanu, praktisku psihoterapijas metožu apgūšanu, personīgo psihoterapiju un darbu ar klientiem supervizora pārraudzībā. Psihoterapijas speciālists strādā privātpraksē un/vai kādā organizācijā, un veic psihoterapiju sadarbojoties ar vienu klientu (individuālā psihoterapija bērniem vai pieaugušajiem) vai arī ar vairākiem klientiem (pāru, ģimenes, grupu psihoterapija).

Psihoterapijas speciālista profesijai radniecīgas ir psihologa, psihoterapeita un psihiatra profesijas.

Visi augstāk minēto profesiju pārstāvji rūpējas par cilvēka garīgo veselību, taču speciālisti savā starpā atšķiras ar to, kāda ir viņu iegūtā izglītība, ar kādām metodēm viņi strādā un kādu problēmu gadījumos spēj palīdzēt.

Ņemot vērā Latvijas vēsturisko situāciju psiholoģiskās palīdzības laukā, 2017.gada 1.jūnijā Profesiju klasifikatorā tika iekļauta jauna profesija “Psihoterapijas speciālists”, lai nosķirtu psihoterapeitus ar medicīnisko izglītību no tiem, kuriem ir cita pamatizglītība.

Pēc būtības gan psihoterapeits, gan  psihoterapijas speciālists strādā ļoti līdzīgi. Atšķirība ir tikai tajā, ka psihoterapeitam ir medicīniskā izglītība un profesiju klasifikatorā viņš ietilpst profesiju grupā “specialitāšu ārsti”, savukārt prihoterapijas speciālistam var būt arī sociālo vai humanitāro zinātņu grāds, un šī profesija ietlpst profesiju grupā „psihologi”.

Dažkārt cilvēkiem ir grūti saprast, kāda ir atšķirība starp dažādiem garīgās veselības speciālistiem, tāpēc sniedzam īsu ieskatu katras profesijas specifikā.

PSIHOLOGS
Psihologs ir speciālists ar augstāko izglītību psiholoģijā. Viņš var palīdzēt gadījumos, kad  nepieciešams veikt psiholoģisko izpēti, kā arī situācijās, kad klientam nepieciešama īstermiņa psiholoģiska palīdzība. Psiholoģiskā konsultēšana ir ļoti efektīva kīzes situācijās un ir vairāk vērsta uz klienta tagadnes grūtībām vai nākotni, taču psiholoģisko konsultāciju laikā mazāk tiek pētīta problēmu izcelsme.

PSIHIATRS
Psihiatrs ir speciālists ar medicīnisko izglītību. Viņš var palīdzēt gadījumos, kad cilvēkam ir aizdomas par kādu psihisku saslimšanu un nepieciešama medikamentoza terapija.
Psihiatrs uzstāda slimības diagnozi, nozīmē ārstēšanu un nepieciešamības gadījumā izraksta medikamentus. Psihiatriskā ārstēšana var notikt gan ambulatori, gan stacionāri.

PSIHOTERAPEITS UN PSIHOTERAPIJAS SPECIĀLISTS
Psihoterapeits un psihoterapijas speciālists palīdz risināt problēmas, kas jau ilgstoši traucē dzīvot un visticamāk nāk no bērnības.
Izveidojot ilgstošas terapeitiskas attiecības ar katru konkrēto klientu, terapeits palīdz cilvēkam dziļi izprast savu personību un attiecības ar citiem, tikt skaidrībā par saviem dzīves mērķiem un patiesajām vajadzībām.

Ikvienam garīgās veselības speciālistam, uzsākot profesionālu sadarbību ar klientu, būtu jāizvērtē, vai konkrētajam cilvēkam piemērotākā būtu psihoterapija, vai arī vēlamāka būtu psihologa, sociālā darbinieka, psihiatra vai kāda cita speciālista palīdzība. Bieži vislabākos rezultātus sniedz komandas darbs, sadarbojoties vairākiem speciālistiem kopā, piemēram, ar medikamentu palīdzību risinot akūto situāciju, bet ar psihoterapijas palīdzību veicinot ilgtermiņa izmaiņas.