Semināri

Izglītības programmas “EMDR terapija” pirmais līmenis

SIA „Monsalvat” sadarbībā ar biedrību „EMDR Latvija” un “EMDR Europe” asociāciju piedāvā apgūt izglītības programmas “EMDR terapija” pirmo līmeni.

EMDR -  ackustību desensibilizācija un atkārtota apstrāde (Eye-Movement Desensitization and Reprocessing) ir uz pierādījumiem balstīta integratīva psihoterapija, ko speciālisti visā pasaulē lieto klientu traumatiskas pieredzes kontrolētai pārvarēšanai, pēctraumatiskā stresa traucējumiem (PTSD), kā arī citām garīgās veselības problēmām un somatisko  simptomu pārvarēšanai.

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) vadlīnijas iesaka EMDR kā vienu no pirmās izvēles terapeitiskām pieejām darbam ar traumatisko pieredzi un pēctraumatiskā stresa traucējumiem.

Speciālisti var izmantot šo terapijas pieeju kā papildinājumu klasiskajām psihoterapijas pieejām, jo ar EMDR palīdzību var manāmi ātrāk (salīdzinājumā ar tradicionālām psihoterapijas formām) risināt psiholoģiskās traumas pārstrādes problēmas.

Dalībnieki

EMDR izglītības kursu var apmeklēt: psihoterapijas speciālisti, sertificētie klīniskie un veselības, konsultatīvie, organizāciju, militārie, juridiskie psihologi, psihiatri, ārsti-psihoterapeti,  kā arī psihologi ar maģistra grādu un neirologi ar papildus izglītību psihoterapijā vai psiholoģijā, kas ļauj tiem veikt psiholoģisku un/vai psihoterapeitisku darbu ar klientiem/pacientiem, kuriem bijusi traumatiska pieredze un/vai citas mentālās veselības grūtības.

Lai piedalītos kursā - obligāta “EMDR Europe” acociācijas prasība dalībniekam ir jābūt reģistrētam kādā no minēto speciālistu reģistriem, kas ļauj praktizēt Latvijā.

Pasniedzēja

Andreea Apostol  - sertificēts “EMDR Europe” asociācijas treneris https://emdr-europe.org/training/standard-training-courses/, psihologs ar ilggadēju pieredzi un specializāciju krīžu psiholoģijā,  “EMDR Romania” asociācijas vice-prezidents, “EMDR Europe” asociācijas EMDR agrīnās psiholoģiskās iejaukšanās ar EMDR  krīzes gadījumos un katastrofu komitejas priekšsēdētāja, “EMDR Europe” asociācijas pārstāvis Eiropas Krīžu, katastrofu un traumu psiholoģijas pastāvīgajā komitejā Psihologu asociāciju federācijā (EFPA).

Norises datumi un vieta

2024.gada 12.septembris  9:00-19:00

2024.gada 13. septembris  9:00-19:00

2024.gada 14. septembris 9:00-19:00

Lūgums neplānot nekādas citas privātās aktivitātes semināra dienās, jo laiki var nedaudz mainīties, kā arī sertifikātu par piedalīšanos 1.līmeņa seminārā varēs iegūt tikai tie dalībnieki, kuri piedalīsies pilnu laiku, gan teorētiskajā, gan praktiskajā daļā.

Seminārs notiks klātienē, studenšu korporācijas “Daugaviete” telpās. Ieeja no Stabu ielas 14, 2.stāvs.  

Semināra valoda – angļu, tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā.

Pieteikšanās un apmaksa

Cena par piedalīšanos 1.līmeņa izglītības kursā ir:

400 EUR, ja daļēja apmaksa 200 eiro apmērā tiks veikta līdz 2024.gada 15.augustam;

450 EUR, ja daļēja apmaksa 200 eiro apmērā tiks veikta pēc 20214.gada 15.augusta.

                Semināra dalībniekiem pirms semināra tiks izsūtīti izdales materiāli, semināra laikā tiks nodrošinātas kafijas pauzes. Semināra dalībnieki saņems “EMDR Europe” asociācijas sertifikātu par EMDR programmas 1.līmeņa apguvi, statusu EMDR apmācīts iesācēja līmeņa speciālists, ar kuru ir tiesības praktizēt EMDR darbā ar klientiem.

Pieteikties var rakstot vai zvanot Anitai Zabavņikovai +37129709595 vai info.monsalvat@gmail.com. Jums tiks izsūtīta dalībnieka anketa un pēc pieteikuma anketas apstiprināšanas  rēķins apmaksai.

Vietu skaits ir ierobežots.

 

 

Par programmu

Pirmā līmeņa semināra apjoms ir 24 stundas. Darbs noritēs gan teorētisko lekciju, gan praktisko vingrinājumu veidā. Praktiskos vingrinājumos grupas dalībnieki tiek sadalīti mazās grupās un praktizē pasniedzēju klātbūtnē.

Pirmā līmeņa semināra programmas saturs

1.diena

Ievads EMDR pieejā

Adaptīvās informācijas apstrādes modelis

Pētījumi un starptautiskās vadlīnijas par EMDR

Pārskats par EMDR pielietošanu dažādos gadījumos

EMDR standarta protokols

EMDR protokola 1.un 2.fāze

Praktiskais vingrinājums – Drošā vieta (darbs mazās grupās)

2.diena

Rīta daļa

EMDR protokola 3.-8.fāze – prezentācija un piemēri

Demonstrācija

Pēcpusdienas daļa

Praktiskais vingrinājums par EMDR protokolu darbam ar traucējošām pagātnes atmiņam – terapijas plāns praksei: pagātne - tagadne - nākotne (darbs mazās grupās)

3.diena

Rīta daļa

Darbs ar abreakcijām (atreaģēšana, atkārtota traumatiskās pieredzes piedzīvošana)

Darbs ar blokiem procesēšanas laikā

EMDR izmantošana darbā ar bērniem

Sēru protokols

Darba sākšana ar EMDR – pielietošanas plānošana ar pirmajiem klientiem pēc apmācībām

Pēcpusdienas daļa

Praktisks vingrinājumus ar EMDR protokolu – pašreizējie trigeri un nākotnes modelis (darbs mazās grupās)

Noslēgums

 

Papildu informācija par turpmākās apmācības un sertifikācijas iespējām

Ja dalībnieks gribēs piedalīties otrā līmeņa seminārā, viņam ir jāpiedalās supervīzijās pie sertificētā “EMDR Europe” asociācijas speciālista (obligātā prasība – 10 supervīziju stundas). Informācija par supervīzijām tiks sūtīta visiem dalībniekiem pēc 1.līmeņa semināra beigām. Supervīzijas organizē biedrība “EMDR Latvija” sadarbībā ar “EMDR Europe” asociāciju.

Nākamais “EMDR terapija” otrā līmeņa semināra norises laiks tiek plānots 2024.gada nogalē vai 2025.gadā. Otrā līmeņa seminārā vairāk tiek apskatīta EMDR terapijas pielietošana sarežģītākos gadījumos (klienti ar personības traucējumiem, ēšanas traucējumiem, atkarībām un t.t.).

Ja speciālists vēlēsies sertificēties kā EMDR praktiķis “EMDR Europe” asociācijā, viņam ir jāpiedalās arī otrā līmeņa apmācībā un jāpiedalās 20 supervīziju stundās pie setificēta “EMDR Europe” asociācijas speciālista, kā arī jāveic darbs ar vismaz 25 klientiem, strādājot ar  EMDR vismaz 50 stundas, 2 gadu griezumā.  Ar pārējām prasībām EMDR praktiķa setifikācijai var iepazīties šeit -  Practitioners – EMDR European Association (emdr-europe.org). Tuvāko gadu laikā biedrība “EMDR Latvija” sadarbībā ar “EMDR Europe” asociāciju uzsāks EMDR praktiķa sertifikācijas procesu.