LPB speciālisti

Vārds, uzvārds
Aldis Miglinieks
Darbības virziens
Prakses vieta
Rīga, Rūdolfa iela 1-3a
Tālrunis: 29199358
Izglītība
MD, MBA
Specializācija
Sistēmiskais ģimenes psihoterapeits (1999.), apmācīttiesīga sistēmiskās ģimenes terapijas pasniedzēja kvalifikācija (2002.), pabeigta apmācība sistēmiskajā supervīzijā pie Reinert Hanswille - Gesellschafter (IFS-ESSEN.DE) (2023.)
ECP sertifikāts
SV sertifikāts
Sertifikāts derīgs līdz
09.05.2027.