LPB speciālisti

Vārds, uzvārds
Iveta Gargurne
Darbības virziens
Prakses vieta
Gulbene, Purva iela 2a, Gulbene Poruka iela 2, Madona
Tālrunis: 26310765
Izglītība
Mag.psych., Sistēmiskās ģimenes psihoterapijas speciālists (Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrība), sistēmiskais supervizors (Institut fūr Systemische Familientherapie, Supervision & Organisationsentwicklung).
Specializācija
Ģimenes psihoterapija, pāru terapija, individuālā terapija, supervīziju vadīšana.
ECP sertifikāts
SV sertifikāts
Sertifikāts derīgs līdz
11.03.2029.